Identyfikator artykułu : 00142789 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Odtwarzacz nie uruchamia się po podłączeniu do telewizora.

    Aby rozwiązać ten problem, w menu odtwarzacza Blu-ray Disc ustaw Tryb szybkiego startu na wyłączony.

    UWAGA: W instrukcji dostarczonej wraz z odtwarzaczem znajdują się informacje dotyczące zmian Trybu szybkiego startu i innych ustawień w danym modelu.