Identyfikator artykułu : 00096074 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2017Drukowanie

Do którego wejścia HDMI podłącza się odtwarzacz FMP-X5 4K?

  Wybór wejścia HDMI odpowiedniego dla odtwarzacza FMP-X5 4K zależy od posiadanego modelu telewizora.

  KD-55X9005A lub KD-65X9005A:

  • Należy korzystać z wejścia HDMI 4 telewizora.

  KD-xxX8505B, KD-xxX9005B, KD-xxS9005B, KD-85X9505B i KD-84X9005A:

  • Należy korzystać z wejścia HDMI 2 telewizora.

   

  W przypadku wątpliwości model telewizora można sprawdzić, korzystając z informacji poniżej, w których użyto tej samej nomenklatury co w przypadku telewizora.

  • Nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na dostarczonym pilocie zdalnego sterowania i wybrać opcję ? (Help) [Pomoc] -> Customer Support [Wsparcie klienta] -> System Information [Informacje systemowe].
  • Lub nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na dostarczonym pilocie zdalnego sterowania i wybrać opcję Settings [Ustawienia] -> Contact Sony [Kontakt z firmą Sony] -> Model Name [Nazwa modelu].


   

  Aby potwierdzić lokalizację wejść HDMI, należy odnieść się do podręcznika i-Manual telewizora w sposób opisany poniżej:

  KD-xxX8505B, KD-xxX9005B, KD-xxS9005B i KD-85X9505B

  • Nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na dostarczonym pilocie zdalnego sterowania i wybrać opcję ? (Help) [Pomoc] -> i Manual [Podręcznik i-Manual]   -> Table of contents [Spis treści] -> Parts Description [Opis części] -> TV set [Telewizor] -> Terminal on the rear(right) [Wejście z tyłu (po prawej stronie)].

  KD-55X9005A,  KD-65X9005A i KD-84X9005A

  • Nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na dostarczonym pilocie zdalnego sterowania i wybrać opcje  Home [Strona główna] -> Settings [Ustawienia] -> i Manual [Podręcznik i-Manual] -> Table of contents [Spis treści] -> Parts Description [Opis części] -> Terminals [Złącza] -> Bottom [Dolne].