Identyfikator artykułu : 00077544 / Ostatnia modyfikacja : 11.04.2019

Wyłączanie podświetlenia LED telewizora

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

  1. Na dostarczonym pilocie nacisnąć przycisk HOME [Strona główna].
  2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
  3. Wybrać opcję General Settings [Ustawienia ogólne].
  4. Wybrać opcję Illumination LED [Podświetlenie LED].
  5. Aby wyłączyć podświetlenie LED telewizora, należy wybrać wartość OFF [Wył.].