Identyfikator artykułu : 00077544 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020Drukowanie

Jak wyłączyć diodę podświetlenia LED w telewizorze

  Diodę LED z przodu telewizora można wyłączyć, zmieniając ustawienie opcji Dioda podświetlenia LED na Wyłącz. Wykonaj czynności odpowiednie dla posiadanego telewizora.

  Modele z platformą Android TV

  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Preferencje urządzenia → Wskaźnik LED → Dioda podświetlenia LED → Wyłącz.
   • Wybierz opcje Wskaźnik LED → Dioda podświetlenia LED → Wyłącz.
   • Wybierz opcje Dioda podświetlenia LED → Wyłącz.
     

  Inne modele telewizorów LCD/LED

  • Telewizory wprowadzone na rynek w 2015 r. lub później
   1. Naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe lub Preferencje.
   4. Wybierz opcję Konfiguruj.
   5. Wybierz opcję Wskaźnik LED.
   6. Wybierz ustawienie Wył.
     
  • Telewizory wprowadzone na rynek w 2014 r. lub wcześniej
   1. Naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
   4. Wybierz opcję Konfiguracja funkcji ogólnych lub Preferencje.
   5. Wybierz opcje Dioda podświetlenia LED lub Podświetlenie panelu przedniego.
   6. Wybierz ustawienie Wył.