Identyfikator artykułu : 00077544 / Ostatnia modyfikacja : 11.04.2019

Wyłączanie podświetlenia LED telewizora

    1. Na dostarczonym pilocie nacisnąć przycisk HOME [Strona główna].
    2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
    3. Wybrać opcję General Settings [Ustawienia ogólne].
    4. Wybrać opcję Illumination LED [Podświetlenie LED].
    5. Aby wyłączyć podświetlenie LED telewizora, należy wybrać wartość OFF [Wył.].