Identyfikator artykułu : 00080315 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014Drukowanie

Gdzie można znaleźć ustawienia diody LED podświetlenia?

  Dostęp do ustawień diody LED podświetlenia można uzyskać na dwa sposoby:
  1. Nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na pilocie i wybrać kolejno opcje Settings [Ustawienia] → System Settings [Ustawienia systemu] → General Set-up [Ustawienia ogólne] → Illumination LED [Dioda LED podświetlenia].
  2. Do ustawień można wejść również z menu Options [Opcje]. Nacisnąć przycisk OPTIONS [Opcje] na pilocie, a następnie wybrać opcję Illumination LED  [Dioda LED podświetlenia].

  Wybrać tryb najlepiej odpowiadający potrzebom użytkownika. 

  • W trybie Demo Mode [Tryb demonstracyjny] dioda LED podświetlenia  będzie migać w kolorze morskim  (niebiesko-zielonym) po włączeniu zasilania telewizora. 
  • W trybie Auto brightness  [Automatyczna jasność] jasność diody LED podświetlania jest dostosowywana do warunków oświetleniowych otoczenia.
  • Tryb Dark [Ciemna] należy wybrać, jeśli w trybie  Auto brightness [Automatyczna jasność] dioda świeci zbyt jasno.
  • W trybie Simple response [Prosta reakcja] dioda zapali się w odpowiedzi na użycie pilota. Nie będzie się ona świecić, aby zasygnalizować, że funkcja wyłącznika czasowego, nagrywania czasowego lub przypomnienia została ustawiona.
  • Wybranie opcji Off [Wył.] spowoduje, że w normalnym trybie pracy dioda nie będzie się świecić.