Identyfikator artykułu : 00091782 / Ostatnia modyfikacja : 30.11.2017Drukowanie

Gdzie znaleźć ustawienia funkcji Twin Tuner (Podwójny tuner) w przypadku odbioru sygnału z dwóch satelitów?

    1. Należy się upewnić, że wersja oprogramowania telewizora to PKG2.193 lub nowsza. Wersję oprogramowania można sprawdzić, naciskając przycisk Options [Opcje] na dostarczonym pilocie zdalnego sterowania, a następnie wybierając opcję System Information [Informacje o systemie]. W przypadku wykrycia starszej wersji oprogramowania należy zaktualizowac oprogramowanie telewizora bezposrednio przez Internet lub ręcznie, jeśli telewizor nie jest połączony z Internetem.

    2. Aby wybrać tryb Twin Tuner [Podwójny tuner], nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na pilocie i wybrać opcje Settings > Digital Set-up > Satellite Tuner Mode Selection [Ustawienia > Konfiguracja cyfrowa > Wybór trybu tunera satelitarnego], a następnie wybrać tryb tunera satelitarnego odpowiadający konfiguracji odbiorczej anteny satelitarnej. 

    Uwaga: Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, dostrajanie odbioru sygnału telewizji satelitarnej należy wykonać przed konfiguracją podwójnego tunera. Nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na pilocie i wybrać opcje Settings > Digital Set-up > Satellite Auto Tuning [Ustawienia > Konfiguracja cyfrowa > Automatyczne wyszukiwanie kanałów satelitarnych].