Identyfikator artykułu : 00200839 / Ostatnia modyfikacja : 16.07.2019

Porównanie trybów Obraz w obrazie (PIP), Obraz i obraz (P&P) oraz Podwójny obraz

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Szczegółowe informacje o aktualizacjach oprogramowania zawierają następujące artykuły:

*1

 • W momencie wprowadzenia na rynek w 2015 r. serie X94C, X93C, X90C, X85C, X83C, X80C, S85C, S80C, W85C, W80C i W75C nie miały trybu Podwójny obraz. Był on dodawany w ramach aktualizacji oprogramowania od listopada 2015 r. Do użycia tej funkcji wymagana jest aktualizacja oprogramowania.

*2

 • Ta funkcja została dodana w systemie Android Nougat. Upewnij się, że w posiadanym telewizorze z platformą Android TV zainstalowane jest najnowsze oprogramowanie.

Telewizor umożliwia wyświetlanie obrazu z jednego lub dwóch źródeł; zależy to jednak od modelu i wybranej funkcji. Dostępne są trzy tryby:

 • Obraz w obrazie (PIP): PIP jest specjalnym rodzajem trybu wielookiennego, używanym głównie do odtwarzania wideo. Pozwala on użytkownikowi oglądać film w małym okienku przypiętym do rogu ekranu podczas nawigacji pomiędzy aplikacjami lub przeglądania treści na ekranie głównym.
   
 • Podwójny obraz Można równocześnie wyświetlać dwa ekrany z obrazami z dwóch źródeł: urządzenia podłączonego przez łącze HDMI i wbudowanego tunera (program telewizyjny).
   
 • Obraz i obraz (PAP): Można równocześnie oglądać dwa obrazy (lewy i prawy) (np. obraz z podłączonego urządzenia i program telewizyjny).

UWAGA: Szczegółowych informacji o obsłudze należy szukać w Przewodniku pomocniczym lub instrukcji i-Manual. 


Dalszych informacji o współpracujących telewizorach należy szukać w tabelach poniżej (stan na lipiec 2018 r.): 


Telewizory z platformą Android TV

(Jak sprawdzić, czy posiadany telewizor BRAVIA ma platformę Android TV

Modele

PIP

Podwójny obraz

Modele z 2015 r.
(Serie X94C, X93C, X90C, X85C, X83C, X80C, S85C, S80C, W85C, W80C i W75C)
✓ *1
Inne modele✓ *2

 

Inne telewizory

Modele

PIP

P&P

2015 i nowsze
2014 i starsze✓ *3✓ *3

 

*1

 • Przed użyciem tej funkcji należy upewnić się, że w telewizorze zainstalowane jest najnowsze oprogramowanie.
 • W trybie Podwójny obraz można wyświetlać tylko cyfrowe sygnały 2K i sygnały analogowe.
 • Podwójny obraz jest niedostępny przy oglądaniu kanałów satelitarnych, cyfrowych i analogowych oraz przy korzystaniu z pewnych aplikacji (np. YouTube). Przed naciśnięciem przycisku ACTION MENU należy przełączyć wejście na źródło HDMI.
 • Jedyną kombinacją źródeł umożliwiającą oglądanie na dwóch ekranach jest program telewizyjny (wbudowany tuner) i urządzenie HDMI.
 • Dalsze informacje zawiera następujący artykuł: Jak korzystać z funkcji Podwójny obraz telewizora Sony z platformą Android TV

*2

 • Ta funkcja została dodana w systemie Android Nougat. Przed użyciem tej funkcji należy upewnić się, że w telewizorze zainstalowane jest najnowsze oprogramowanie.
 • W rogu ostatnio używanej aplikacji wyświetlany jest mały ekran. W pewnych warunkach wyświetlana aplikacja może jednak ulegać zmianie.
 • Podczas oglądania obrazu na małym ekranie nie działają takie funkcje, jak zmienianie kanału.
 • Nie można równocześnie wyświetlać obrazów z programów telewizyjnych, zewnętrznych źródeł sygnału, takich jak urządzenie HDMI, aplikacji odtwarzających filmy oraz pewnych aplikacji odtwarzających obrazy lub muzykę.
 • Położenie małego ekranu wybierane jest automatycznie. Nie można wybrać go ręcznie.

*3

 • Dostępność funkcji Podwójny obraz (PIP lub P&P) zależy od modelu. 
 • Dalszych informacji należy szukać w instrukcji i-Manual.