Identyfikator artykułu : 00185454 / Ostatnia modyfikacja : 18.12.2018

Wybór funkcji Obraz w obrazie (PIP) w czasie oglądania telewizji powoduje zmianę ustawień obrazu i dźwięku.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

W trybie Obraz w obrazie (PIP) ustawienia obrazu i dźwięku są takie same jak w kategorii Aplikacje.

Aby wybrać ustawienia obrazu i dźwięku dla kategorii Aplikacje, wykonaj poniższe czynności.

  1. Naciśnij przycisk Home (głównego menu) na pilocie.
  2. Z kategorii App (Aplikacje) lub Apps (Aplikacje) wybierz opcję Muzyka.
  3. Naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcję Obraz lub Dźwięk.