Identyfikator artykułu : 00185454 / Ostatnia modyfikacja : 18.12.2018Drukowanie

Wybór funkcji Obraz w obrazie (PIP) w czasie oglądania telewizji powoduje zmianę ustawień obrazu i dźwięku.

    W trybie Obraz w obrazie (PIP) ustawienia obrazu i dźwięku są takie same jak w kategorii Aplikacje.

    Aby wybrać ustawienia obrazu i dźwięku dla kategorii Aplikacje, wykonaj poniższe czynności.

    1. Naciśnij przycisk Home (głównego menu) na pilocie.
    2. Z kategorii App (Aplikacje) lub Apps (Aplikacje) wybierz opcję Muzyka.
    3. Naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcję Obraz lub Dźwięk.