Identyfikator artykułu : 00190470 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2020

Regulowanie ustawień obrazu w telewizorze z platformą Android TV

  Można regulować opisane poniżej ustawienia obrazu.

  Tryb obrazu

  Tryby obrazu to wstępnie zaprogramowane ustawienia, które są dostosowane do różnych gatunków programów i rodzajów obrazu.

  Poniżej opisano poszczególne ustawienia, które można wybrać z menu Regulacje obrazu - Tryb obrazu po naciśnięciu przycisku ACTION MENU.

  Tryb obrazu

  Informacje ogólne

  Objaśnienie i zamysł

  Żywy Obraz z wyostrzonymi zarysami obiektów i dużym kontrastem. Tryb odpowiedni do wyświetlania jasnych i ciemnych barw oraz wyostrzonych zarysów w jasnych miejscach, takich jak wystawy sklepowe.
  Standardowy Podstawowe ustawienie do użytku domowego. Ten tryb dostosowuje jasność, głębię koloru i wyostrzanie zarysów do warunków panujących w domu.
  Własny Dostosowywanie ustawień obrazu do własnych upodobań. Tryb pozwalający dostosować ustawienia obrazu do własnych upodobań.
  Kino pro
  (Cinema1)
  Obraz dostosowany do oglądania materiałów filmowych. [Materiał filmowy]
  Tryb służący do reprodukcji obrazu zgodnie z zamysłem studia filmowego.
  Kino domowe
  (Cinema2)
  Obraz dostosowany do oglądania filmów w domu. [Materiał filmowy]
  Tryb, w którym jasność i kolory dostosowane są do przewidywanych warunków użytku w domu.
  Sport Obraz dostosowany do oglądania sportu. [Materiały sportowe]
  Tryb przeznaczony specjalnie do oglądania szybko zmieniającego się obrazu.
  Animacja Obraz dostosowany do oglądania animacji. [Materiały animowane]
  Tryb zoptymalizowany do oglądania animacji, między innymi poprzez uwydatnienie zarysów obiektów w kreskówkach.
  Zdjęcie-Żywy Obraz z wyostrzonymi zarysami obiektów i dużym kontrastem. [Fotografie]
  Tryb odpowiedni do wyświetlania jasnych i ciemnych barw oraz wyostrzonych zarysów w jasnych miejscach.
  Zdjęcie-Standardowy Podstawowe ustawienie do użytku domowego. [Fotografie]
  Ten tryb dostosowuje jasność, głębię koloru i wyostrzanie zarysów do warunków panujących w domu.
  Zdjęcie-Własny Dostosowywanie ustawień obrazu do własnych upodobań. [Fotografie]
  Tryb pozwalający dostosować ustawienia obrazu do własnych upodobań.
  Gra Obraz odpowiedni do gier wideo. [Gry]
  Tryb zapewniający minimalne opóźnienie obrazu (czas, po którym użycie sterownika zostanie odzwierciedlone na ekranie telewizora) oraz optymalną jakość obrazu w czasie gry wideo.
  Grafika Obraz odpowiedni do wyświetlania wykresów, tabel i ilustracji. Tryb, w którym telewizor może być używany jako monitor do komputera.

   

  Ustawienia zaawansowane

  Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane, aby zmienić bardziej szczegółowe ustawienia, takie jak jasność, kolor, ostrość i szumy. Wypróbuj te ustawienia, aby nadać obrazowi przyjemniejszy wygląd lub dostosować obraz do własnych upodobań.

  Poniżej opisano poszczególne ustawienia, które można wybrać z menu Regulacje obrazu - Ustawienia zaawansowane po naciśnięciu przycisku ACTION MENU.

  Regulowane ustawienia

  Informacje ogólne, ustawienia i objaśnienia

  Jasność - Jasność

  Reguluje poziom luminancji ekranu.

  Min. (0) ← Jasność → Maks. (50)

  Jasność

  W górę: obraz staje się jaśniejszy
  W dół: obraz staje się ciemniejszy

  Zwiększenie jasności ekranu powoduje wzrost zużycia energii, a zmniejszenie — spadek, tak jak w sprzęcie oświetleniowym.

  Jasność - Kontrast

  Reguluje poziom bieli w obrazie.

  Min. (0) ← Kontrast → Maks. (100)

  Kontrast

  Zmniejszenie kontrastu zmniejsza jasność bieli. Maleją wówczas różnice między jasnymi a ciemnymi fragmentami, a cały obraz staje się ciemniejszy.

  Jasność - Gamma

  Pozwala uzyskać równowagę między jasnymi a ciemnymi fragmentami obrazu.

  Min. (–3) ← Gamma → Maks. (3)

  Gamma

  Funkcja pozwalająca uzyskać równowagę między jasnymi a ciemnymi fragmentami obrazu. Zwiększenie ustawienia gamma rozjaśnia, a zmniejszenie przyciemnia obraz.

  Jasność - Poziom czerni

  Reguluje poziom czerni w obrazie.

  Min. (0) ← Poziom czerni → Maks. (100)

  Poziom czerni

  Zwiększenie poziomu czerni poprawia widoczność detali (wzorów) w ciemnych fragmentach. Po zmniejszeniu poziomu czerni zawartość ciemnych obszarów jest mniej widoczna.

  Jasność - Dostosowanie czerni

  Zwiększa poziom czerni, aby podnieść kontrast obrazu.

  (Wył.) ← Dostosowanie czerni → (Małe / Średnie / Wysokie)

  Dostosowanie czerni

  Funkcja poprawiająca wrażenie kontrastu/głębi obrazu poprzez zmniejszanie jasności ciemniejszych fragmentów obrazu.
  Sygnały doprowadzone do telewizora są indywidualnie analizowane w czasie rzeczywistym i korygowane tak, by zapewnić optymalny poziom czerni.

  Jasność - Zaawansowane zwiększenie kontrastu

  Automatycznie dostosowuje kontrast do jasności obrazu.
  (Wył. / Małe / Średnie / Wysokie)

  Optymalnie reguluje wrażenie kontrastowości obrazu. Dzięki dostosowaniu obrazu do zakresu dynamicznego, jaki może zreprodukować telewizor, uzyskuje się wrażenie większego kontrastu i głębi oraz efektu stereoskopowego.

  Jasność - Automatyczne lokalne przyciemnienie

  Optymalizuje kontrast przez regulację jasności poszczególnych części ekranu.
  (Wył. / Małe / Średnie / Wysokie)

  Funkcja poprawiająca reprodukcję czerni i kontrast poprzez automatyczną, selektywną regulację jasności podświetlenia odpowiednio do jasności poszczególnych fragmentów obrazu.

  Jasność - X-tended Dynamic Range

  Reguluje szczytowy poziom luminancji w celu wyświetlenia najjaśniejszej bieli i najgłębszej czerni.
  (Wył. / Małe / Średnie / Wysokie)

  Funkcja zwiększająca kontrast poprzez selektywne zwiększanie luminancji w jasnych obszarach.
  W przypadku telewizorów LCD wykorzystywane jest przyciemnianie lokalne, selektywnie zmniejszające jasność podświetlenia, oraz zwiększanie poziomu podświetlenia w jasnych fragmentach.

  Kolor - Kolor

  Reguluje poziom nasycenia kolorów.

  Min. (0) ← Kolor → Maks. (100)

  Color

  Funkcja zwiększająca lub zmniejszająca intensywność koloru.

  Kolor - Odcień

  Reguluje odcień kolorów.
  (R50G50)

  Funkcja całościowo przesuwająca kolorystykę w kierunku czerwieni (R) lub zieleni (G).

  Kolor - Temperatura barw

  Reguluje temperaturę barwową.
  (Ciepłe / Naturalne / Zimne / Ekspert 1 / Ekspert 2)

  Funkcja regulująca temperaturę barwową stanowiącą punkt odniesienia przy reprodukcji kolorów obrazu. Do wyboru są cztery ustawienia naśladujące np. „białe światło dzienne” lub „kolor żarówki”.

  Kolor - Żywy kolor

  Zwiększa intensywność kolorów.

  (Wył.) ← Żywy kolor → (Niski / Średni / Wysoki)

  Żywy kolor

  Funkcja rozszerzająca kolorystykę obrazu poprzez dostosowanie jej do zakresu barw reprodukowanych przez telewizor. Zapewnia żywą reprodukcję barw.
  Rozszerzanie kolorystyki sygnału wejściowego nie jest wykonywane przy ustawieniu Wył.
  Kiedy wybrane jest ustawienie Niski lub wyższe, następuje rozszerzanie zakresu reprodukowanych barw.

  Czystość - Ostrość

  Reguluje wygląd detali obrazu.

  Min. (0) ← Ostrość → Maks. (100)

  Sharpness (Ostrość)

  Funkcja podkreślająca kontury i detale przedmiotów i osób w obrazie.
  Wartością odniesienia jest 50. Zwiększenie jej powyżej 50 zwiększa wyrazistość konturów i detali, a zmniejszenie zmiękcza (rozmywa) obraz.

  Czystość - Tworzenie realizmu / Rozdzielczość

  Koryguje ostrość i zakłócenia w celu zapewnienia realistycznego obrazy.
  Wyreguluj ustawienie Rozdzielczość (Min. (0) - Maks. (100)), wybierając opcję Ręcznie.

  (Wył.) ← Tworzenie realizmu →  (Automat. / Ręcznie)

  Tworzenie realizmu / Rozdzielczość

  Możliwość reprodukcji obrazów z drobnymi detalami dzięki ich uwydatnianiu przy użyciu firmowej bazy danych Sony.

  Czystość - Mastered in 4K

  Dostosowuje jakość obrazu do płyt Blu-ray Disc „Mastered in 4K”. Dotyczy tylko sygnałów 1080/24p.
  (Wył. / Wł.)
  Przed użyciem tej funkcji należy zmienić Tryb obrazu na Kino pro (Cinema1) lub Kino domowe (Cinema2).

  Funkcja zapewniająca pierwotną jakość obrazu 4K przy odtwarzaniu płyt Blu-ray HD.

  Czystość - Redukcja losowych zakłóceń

  Osłabia powtarzalne, losowe zakłócenia.

  (Wył.) ← Redukcja losowych zakłóceń → (Niski / Średni / Wysoki / Automat.)

  Redukcja losowych zakłóceń

  Losowe zakłócenia przybierają postać wyraźnych bloków przy szybkich zmianach obrazu. Pojawiają się też przy słabym poziomie odbioru sygnału analogowego.
  Źródłem losowych zakłóceń jest zazwyczaj zwiększenie czułości kamery w studiu telewizyjnym. Zakłócenia te często widać w ciemnych scenach.
  Ta funkcja osłabia powtarzalne, losowe zakłócenia.

  Czystość - Cyfrowa redukcja zakłóceń

  Osłabia zakłócenia powstające przy kompresji sygnału wideo.

  (Wył.) ← Cyfrowa redukcja zakłóceń → (Niski / Średni / Wysoki / Automat.)

  Cyfrowa redukcja zakłóceń

  Zakłócenia cyfrowe często pojawiają się w sygnale cyfrowej telewizji naziemnej wraz z zakłóceniami blokowymi.
  Ta funkcja osłabia zakłócenia powstające przy kompresji sygnału wideo.

  Czystość - Łagodna gradacja

  Zwiększa płynność przejść tonalnych we fragmentach obrazu o jednolitej kolorystyce.
  (Wył. / Małe / Średnie / Wysokie)

  Funkcja eliminująca i łagodząca zakłócenia objawiające się w postaci pasów w przejściach tonalnych.

  Ruch - Motionflow

  Poprawia jakość ruchomych obrazów.
  (Płynny / Standardowy / Wyraźny / True Cinema / Własny / Wył.)
  Wyreguluj ustawienia Gładkość (Min. (0) – Maks. (5)) i Czystość (Min. (0) – Maks. (2)), wybierając opcję Własny.

  Funkcja zwiększająca liczbę klatek w obrazie w celu płynnego wyświetlania obrazu filmowego.

  Ruch - Tryb kliszy (GB), CineMotion (US)

  Wykrywa rodzaj obrazu, taki jak film lub grafika komputerowa, i wykonuje jego optymalną korekcję.
  (Wył. / Małe / Średnie / Wysokie)

  Funkcja zapewniająca płynność ruchu przy reprodukcji materiałów takich jak filmy (obrazy utrwalane z szybkością 24 klatek na sekundę).