Identyfikator artykułu : 00141578 / Ostatnia modyfikacja : 23.10.2022Drukowanie

Obraz jest zbyt duży, rozciągnięty, nie jest dopasowany do ekranu lub wydaje się przycięty

  Obraz

  Telewizory muszą obsługiwać różnorodne wejścia i rodzaje sygnałów.  W zależności od typu odbieranego sygnału telewizor musi przetworzyć ten sygnał, aby wyświetlić odpowiedni obraz na ekranie.

  Określone ustawienia telewizora można wykorzystać, aby wybrać sposób przetwarzania sygnału i wyświetlania obrazu na ekranie.

  UWAGA: w tym artykule omówiono ustawienia telewizora służące do uzyskania prawidłowego rozmiaru obrazu na ekranie oraz efekty wyboru tych ustawień. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że niektórych rodzajów obrazów nie da się skorygować za pomocą ustawień telewizora. Najpierw sprawdź następujące elementy.

  Do sprawdzenia

  • Sprawdź menu telewizora — Jeśli menu jest również rozciągnięte lub zniekształcone, telewizor może wymagać naprawy w serwisie.
  • Wybierz inne wejście sygnału — Wypróbuj telewizję kablową, płytę DVD/Blu-ray itp. Jeśli problem dotyczy tylko jednego urządzenia, należy sprawdzić ustawienia urządzenia, a nie telewizora.
  • Sprawdź materiał — Oglądany program, film lub materiał może być nadawany lub nagrany przy współczynniku kształtu obrazu, który nie pozwala w całości wypełnić ekranu lub powoduje rozciąganie bądź deformację obrazu. Na przykład, niektóre filmy są zarejestrowane w kinowym formacie 21:9, a więc u dołu i u góry ekranu widoczne są paski podczas oglądaniu filmu na telewizorze panoramicznym (16:9).
  • Sprawdź ustawienia napisów Closed Caption (CC) oraz usług Extended Data Services (XDS) — Jeśli te funkcje telewizora są włączone, obraz może być rozciągnięty, zdeformowany lub ucięty.  Spróbuj wyłączyć napisy Closed Caption i usługi Extended Data Services w celu sprawdzenia, czy problem zostanie rozwiązany.
  • Problem może dotyczyć programu — W przypadku wiadomości lub programu sportowego górna lub dolna część ekranu może zawierać bannery lub paski informacji. Są to elementy sygnału nadawczego i nie można ich zmienić ani usunąć.
  • Niektórych opcji nie można zmienić — Niektóre urządzenia i telewizory nie dają możliwości zmiany współczynnika kształtu obrazu, gdy wysyłany lub odbierany jest sygnał 720p lub 1080i.

  Punkty w tej odpowiedzi:

  Wybieranie ustawień urządzenia podłączonego do telewizora
  Wybieranie ustawień telewizora — tryby automatyczne
  Wybieranie ustawień telewizora — tryby ręczne
  Wybieranie ustawień telewizora podłączonego do komputera


  Wybieranie ustawień urządzenia podłączonego do telewizora  (powrót na początek)

  Pierwszy krok przy konfiguracji telewizora to sprawdzenie sygnału odbieranego przez telewizor i upewnienie się, że wybrane są właściwe ustawienia.  Urządzenie podłączone do telewizora może mieć ustawienia, które wpływają na sposób przesyłania sygnału do telewizora.  Te urządzenia obejmują:

  • Odbiorniki telewizji kablowej
  • Odbiorniki satelitarne
  • Nagrywarki DVR
  • Odtwarzacze Blu-ray i DVD
  • Amplitunery A/V
  • Gry
  • Komputery osobiste
  • Inne urządzenia wideo (aparaty, kamery itp.)

  Łatwe podłączanie telewizora
  [A] Telewizja kablowa/satelitarna, płyta Blu-ray/DVD itp.
  [B] Telewizor

  Ustawienia tych urządzeń mogą wpływać na rozdzielczość (480, 720, 1080, 2160) i współczynnik kształtu sygnału (4:3, 16:9) oraz na sposób wyświetlania obrazu na ekranie. 

  Zasadniczo ustawienia urządzenia podłączonego do telewizora powinny odpowiadać najwyższej rozdzielczości obsługiwanej przez telewizor (480, 720, 1080, 2160).  Jeśli telewizor jest panoramiczny, współczynnik kształtu obrazu w urządzeniu podłączonym do telewizora powinien być ustawiony na 16:9.

   

  Wybieranie ustawień telewizora — tryby automatyczne  (powrót na początek)

  WAŻNE: Szczegółowe informacje na temat konfigurowania poszczególnych modeli podano w instrukcji obsługi telewizora.

  Większość telewizorów ma ustawienia pozwalające automatycznie wyznaczyć najlepszy sposób wyświetlania obrazu na ekranie.  Ustawienia te można wybrać z menu telewizora.  W zależności od modelu dostęp do ustawień jest możliwy za pomocą pilota w następujący sposób:

  UWAGA: Jeśli na pilocie znajduje się przycisk Wide, Zoom lub Obraz, przejdź do części „Wybieranie ustawień telewizora — tryby ręczne.

  Jak włączyć/wyłączyć tryb Autoformatowanie

  1. Naciśnij przycisk Home lub Menu, aby wyświetlić menu telewizora.
  2. W zależności od modelu dostęp do ustawień jest możliwy za pomocą pilota następujących opcji:
   1. Ustawienia -->Ustawienia ekranu w kategorii TV -->Ustawienia ekranu
   2. Ustawienia --> Obraz i wyświetlanie --> Ustawienia ekranu
   3. Obraz i wyświetlanie --> Ustawienia ekranu
   4. Ustawienia --> Ustawienia ekranu
  3. Włącz poniższe ustawienia (jeśli są dostępne)
   1. Autoformatowanie = Wł.
   2. Automatyczne pole wyświetlania = Wł.

    UWAGA: Po włączeniu trybu Autoformatowanie tryb panoramiczny automatycznie przełącza się zgodnie z sygnałem wejściowym z urządzenia zewnętrznego. Jeśli chcesz zachować preferowane ustawienia, wybierz opcję Wył..
  4. Naciśnij przycisk Home lub Menu, aby zakończyć wyświetlanie ustawień.

  Odtwórz materiał z podłączonego urządzenia i sprawdź, czy problem został rozwiązany.  Jeśli nie, przejdź do kolejnego punktu.

   

  Wybieranie ustawień telewizora — tryby ręczne  (powrót na początek)

  Pewne sygnały odbierane przez telewizor mogą nie być prawidłowo wyświetlane w trybach automatycznych.  W takich przypadkach można ręcznie zmienić tryb wyświetlania, aby rozwiązać problem.

  Odszukaj na pilocie przycisk Wide, Zoom lub Obraz.  Ten przycisk cyklicznie zmienia ustawienia trybu szerokoekranowego, które mogą pozwolić na prawidłowe wyświetlenie obrazu.
  Naciskaj ten przycisk na pilocie, aby zmieniać tryby szerokoekranowe.

  Obraz

  [A]: przykład przycisku na pilocie

  UWAGA: Jeśli na pilocie nie ma żadnego z tych przycisków, odpowiednie ustawienia dostępne są w menu telewizora.  Wyświetl „Ustawienia ekranu” w taki sam sposób jak przy wybieraniu trybów automatycznych, ale wybierz opcję Tryb szerokoekranowy.  Poniżej zamieszczono opis różnych ustawień Trybu szerokoekranowego:

  UWAGA:

  • W zależności od modelu aparatu niektóre ustawienia trybu Wide Mode mogą być niedostępne.
  • Niektóre telewizory nie umożliwiają zmiany współczynnika kształtu obrazu w przypadku sygnału 720p lub 1080i.
  • Należy pamiętać, że obraz może zostać rozciągnięty lub przycięty w przypadku korzystania z opcji zoom (powiększenie) lub wide mode (tryb szerokoekranowy). Jeśli oglądasz program sportowy lub wiadomości, wyniki rozgrywek i paski informacyjne mogą być niewidoczne. W takiej sytuacji sprawdź, czy telewizor jest ustawiony na tryb normalny.

   Tryb

    Opis

  Wpływ tego ustawienia na sposób wyświetlania materiału

    Materiał o współczynniku kształtu 4:3

    Materiał o współczynniku kształtu 16:9

  Normalny

  Źródło 4:3 — obraz 4:3 wyświetlany jest bez zmiany wielkości, z bocznymi paskami wypełniającymi ekran 16:9.

  Źródło 16:9 — obraz 4:3, który został rozciągnięty poziomo do formatu 16:9, wyświetlany jest w formacie 4:3.

   Normalny tryb 4:3  Normalny tryb 16:9

  Zoom

  Obraz 16:9 poddany przekształceniu do formatu letter box 4:3 wyświetlany jest w prawidłowych proporcjach.  Tryb Zoom 4:3  Tryb Zoom 16:9

  Rozszerzony

  Powiększa obraz, w maksymalnym stopniu zachowując jego pierwotny wygląd.   Tryb Rozszerzony 4:3  Tryb Rozszerzony 16:9

  Pełny

  Powoduje poziome rozciągnięcie obrazu 4:3, tak aby wypełniał on ekran 16:9. Wyświetla obraz 16:9 w oryginalnej wielkości.  Tryb Pełny 4:3  Tryb Pełny 16:9

  Rozciągnięcie poziome

  Rozciąga obraz poziomo z zachowaniem jego pierwotnego współczynnika kształtu. Tryb ten jest dostępny tylko dla źródeł sygnału 720p, 1080i, 1080p i 1080/24p.

   Nie dotyczy

   Tryb Rozciągnięcie poziome 16:9

  Napisy

  Powiększa obraz w poziomie i dostosowuje rozmiar napisów do ekranu.   Tryb Napisy 4:3  Tryb Napisy 16:9

  Normalny

  Wyświetla obraz 4:3 w pierwotnym rozmiarze. W celu wypełnienia ekranu 16:9 wyświetlane są boczne paski.   Tryb Normalny 4:3

   Nie dotyczy

  Pełny

  Powoduje poziome rozciągnięcie obrazu 4:3, tak aby wypełniał on ekran 16:9.  Tryb Pełny 4:3

   Nie dotyczy

  Konsola 1

  Rozciąga otoczony czarną ramką obraz gry z konsoli PlayStation Portable.   Tryb Konsola 1 4:3

   Nie dotyczy

  Konsola 2

  Rozciąga otoczony czarną ramką obraz (np. przeglądarki) z konsoli PlayStation Portable.  Tryb Konsola 2 4:3

   Nie dotyczy

  Poza ustawieniami trybu szerokoekranowego Wide Mode następujące dodatkowe ustawienia mogą być dostępne w telewizorze, aby wyregulować wyświetlany obraz:

   Ustawienie

   Opis

  Auto Wide (Automatyczne dopasowanie szerokości)

  Automatycznie dostosowuje Tryb szerokoekranowy do sygnału wejściowego.

  4:3 Default (Wartość domyślna 4:3)

  Ustawia format domyślny ekranu na sygnał wejściowy 4:3.

  Auto Display Area (Automatyczny obszar wyświetlania)

  Automatycznie dostosowuje obraz do najwłaściwszego obszaru wyświetlania.

  Display Area (Obszar wyświetlania)

  Umożliwia dodatkową regulację obrazu przy sygnale wejściowym 1080i/1080p i Trybie szerokoekranowym ustawionym na Pełny.

  Screen Position (Położenie na ekranie)

  Reguluje położenie (prawo/lewo i góra/dół) obrazu na ekranie. (Położenia góra/dół nie można regulować, gdy Tryb szerokoekranowy jest ustawiony na Rozszerzony, Normalny lub Pełny).

  Rozmiar pionowy

  Ustawia rozmiar obrazu w pionie. (Opcja niedostępna, gdy Tryb szerokoekranowy jest ustawiony na regulację pionowego rozmiaru ekranu. (Opcja niedostępna, gdy Tryb szerokoekranowy jest ustawiony na Normalny lub Pełny).

  Horizontal Center

  Reguluje położenie prawo/lewo obrazu na ekranie.

  Vertical Center

  Reguluje położenie góra/dół obrazu na ekranie.

   

  Wybieranie ustawień telewizora podłączonego do komputera  (powrót na początek)

  Poniższe ustawienia są dostępne, gdy do telewizora podłączany jest komputer osobisty (PC). Te ustawienia pozwalają regulować współczynnik kształtu obrazu komputera pod kątem najlepszego dopasowania do ekranu telewizora.

  800 x 600
  800x600

  Obraz

  Normalny
  800x600 Normalny 

  Pełny 1
   800x600 Pełny 1

  Pełny 2
  Obraz 

   1280 x 768 
  1280x768

  Obraz

  Normalny
   Obraz

  Pełny 1
   1280x768 Pełny 1

  Pełny 2
   1280X768 Pełny 2


  UWAGA:
  W przypadku podłączenia komputera do telewizora za pomocą przewodu HDMI przy sygnale wejściowym 1080p może być konieczne wybranie dodatkowych opcji w menu telewizora:
  • Ustaw Wybór sceny na Grafika
  • Ustaw Tryb szerokoekranowy na Pełny
  • Ustaw Pole wyświetlania na Wszystkie piksele