Identyfikator artykułu : 00155829 / Ostatnia modyfikacja : 19.02.2019

Dlaczego jasność ekranu telewizora wzrasta przy wyświetlaniu menu lub napisów?

  Dzieje się tak, ponieważ funkcja „Dynamic Backlight Control” (Dynamiczne sterowanie podświetleniem) dostosowuje jasność ekranu w chwili wykrycia elementów menu (menu ekranowych) lub napisów.

  Aby zminimalizować ten efekt, zmień ustawienia zaawansowanego poprawiania kontrastu, wykonując następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Display (Wyświetlanie) w kategorii TV.
  4. Wybierz opcję Picture (Obraz).
  5. Wybierz opcję Advanced settings (Ustawienia zaawansowane).
  6. Wybierz opcję Brightness (Jasność).
  7. Wybierz dla opcji Adv. contrast enhancer (Zaawansowane poprawianie kontrastu) ustawienie Low (Niskie) lub Off (Wyłączone).