Identyfikator artykułu : 00144290 / Ostatnia modyfikacja : 09.11.2017Drukowanie

Nie działa funkcja Podwójny obraz.

    WAŻNE: Ta sekcja z Najczęściej zadawanymi pytaniami odnosi się wyłącznie do klientów w Irlandii.

    Tryb Podwójny obraz, który umożliwia równoczesne wyświetlanie dwóch obrazów, pozwala na wyświetlanie tylko cyfrowych sygnałów 2K i sygnałów analogowych. Nie są obsługiwane inne rodzaje sygnałów, takie jak 4K i 3D. Tryb Podwójny obraz natychmiast się wyłącza, gdy zostanie wybrany podczas odtwarzania sygnału nieobsługiwanego typu.

    Dalsze informacje, jak korzystać z funkcji Podwójny obraz telewizora Sony z platformą Android TV .