Identyfikator artykułu : 00294948 / Ostatnia modyfikacja : 13.07.2023Drukowanie

Dlaczego brakuje kanału telewizyjnego i co można z tym zrobić?

  Pewnego dnia okazuje się, że zniknął ulubiony kanał telewizyjny. W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego kanały telewizyjne mogą „znikać” i jak je odnaleźć!
  Przyczyny mogą zależeć od sposobu dostarczania telewizji (satelitarna, kablowa, dekoder lub moduł CAM). A zatem do rzeczy.

  Jeśli brakuje wszystkich kanałów, przejdź na koniec artykułu.


  Dlaczego kanały mogą znikać przy złej pogodzie (telewizja satelitarna i naziemna)

  Tuner telewizji satelitarnej regularnie aktualizuje listę kanałów telewizyjnych (zazwyczaj nocą). Ale czy wiesz, że na uzyskiwane dane może wpływać niepogoda?

  W złych warunkach tuner telewizji satelitarnej lub naziemnej może nie zaktualizować wszystkich kanałów, przez co część z nich zniknie.

  Co zrobić?

  • Tuner telewizji satelitarnej regularnie wykonuje tę aktualizację, więc brakujące kanały powinny wrócić automatycznie.
  • Możesz także samodzielnie wykonać programowanie kanałów satelitarnych:
  • Możesz sprawdzić siłę sygnału kanału, który sprawia problem, uruchamiając diagnostykę:
   • Naciśnij przycisk Help (Pomoc) na pilocie. Wybierz opcję Stan i diagnostyka i naciśnij opcję Informacje o sygnale.
    • DVB-T / DVB-C → Minimalne wartości od 24 dB do 32 dB
    • Telewizja satelitarna → Minimalne wartości od 6 dB do 11 dB
  • Aby uniknąć takiej automatycznej aktualizacji, wyłącz opcję [Automat. info. dot. usług]:
   • Wyświetl ustawienia telewizora → Kanały & Wejścia → Kanały → Ustawienia kanałów → Ustawienia zaawansowane → Automat. info. dot. usług → wyłącz
   • Zwróć uwagę, że w przypadku telewizji satelitarnej są dwie automatyczne aktualizacje usług, jedna dla preferowanych, a druga dla ogólnych kanałów satelitarnych.

  Zniknięcie kanału z powodu zmiany nazwy (bez usunięcia go z listy)

  Dotyczy telewizji satelitarnej i kablowej, dekodera i modułu CAM

  Czasami brakujący kanał wcale nie znika, tylko zmienia się jego pozycja na liście. Zwykle będzie on na samym końcu listy.

  Można powiedzieć, że telewizor wie, jakie kanały są dostępne, ale niezbyt dobrze radzi sobie w razie zmian.

  Jeśli nadawca kanału postanowi zmienić choćby fragment jego nazwy (np. zastąpić cyfrę „2” napisem „dwa”), sytuacja przerośnie możliwości telewizora. Uzna on, że nie zna tego „nowego” kanału i umieści go na końcu listy, za wszystkimi innymi kanałami.

  Co zrobić?


  Ograniczenia operatorów krajowych i regionalnych oraz nowe oferty kanałów

  Dotyczy telewizji satelitarnej i kablowej, dekodera i modułu CAM

  Pewne kanały są dostępne tylko w określonych krajach lub regionach. Oprócz tego operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej okresowo aktualizują swoje oferty kanałów, przez co pewne kanały mogą zniknąć.

  Co zrobić?


  Brakuje wszystkich kanałów / czarny ekran

  Brak wszystkich kanałów oznacza na ogół problem z połączeniem między urządzeniem operatora telewizji a telewizorem.

  1. Sprawdź, czy wybrane jest właściwe źródło sygnału wejściowego. Naciskaj przycisk wyboru wejścia na pilocie, aby cyklicznie przełączać porty wejściowe HDMI. (Jeśli na przykład dekoder jest podłączony do wejścia HDMI2, wybierz przyciskiem wyboru wejścia port HDMI 2.)
  2. Sprawdź, czy wszystkie przewody (lub moduł CAM) są starannie podłączone. W razie potrzeby odłącz je i podłącz na nowo.
  3. W sprawie dalszych informacji o problemach technicznych skontaktuj się z operatorem telewizji.