Identyfikator artykułu : 00083388 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Korzystanie z przełącznika trybu energooszczędnego

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Po ustawieniu przełącznika trybu energooszczędnego w pozycji OFF [Wył.] pobór prądu jest ograniczony. Oznacza to, że nie można włączyć telewizora.

Przełączniki trybu energooszczędnego i zasilania są standardowo zlokalizowane w prawym dolnym rogu z tyłu telewizora. Szczegółowe informacje dotyczące modelu telewizora użytkownika znajdują się w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy (sekcja Parts Description [Opis części] > TV Controls and indicators [Elementy sterowania i wskaźniki telewizora]).

przełącznik trybu energooszczędnego 
•    [6] = przełącznik trybu energooszczędnego

Po ustawieniu przełącznika trybu energooszczędnego w pozycji OFF [Wył.] pobór prądu jest ograniczony. Oznacza to, że nie można włączyć telewizora. Aby włączyć telewizor, należy ustawić przełącznik trybu energooszczędnego w pozycji ON [Wł.].

•    [1] = przycisk zasilania

Telewizor można włączyć tylko wtedy, gdy przełącznik trybu energooszczędnego znajduje się w pozycji ON [Wł.]. Nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć telewizor.

UWAGA: Jeśli telewizor pracuje w trybie oczekiwania (czerwona dioda zapalona), naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje jego wyłączenie. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje włączenie telewizora.