Identyfikator artykułu : 00111907 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jak korzystać z funkcji Wi-Fi Direct na tym telewizorze?

Korzystanie z funkcji Wi-Fi Direct na tym telewizorze.

  W trybie Wi-Fi Direct telewizor można połączyć bezpośrednio z urządzeniem obsługującym Wi-Fi Direct/Wi-Fi (np. smartfonem, komputerem PC), które obsługuje też funkcję “DLNA Push controller”. Na telewizorze można na przykład wyświetlać zdjęcia oraz odtwarzać muzykę i wideo. Korzystanie z tej funkcji nie wymaga routera bezprzewodowego (ani punktu dostępu).

  Uwaga: w niektórych modelach telewizorów korzystanie z tej funkcji może wymagać adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN.

  Aby połączyć telewizor z innym urządzeniem za pomocą sieci DLNA, należy wykonać następujące kroki:

  1. Na pilocie naciśnij przycisk HOME (Strona główna), aby wyświetlić menu telewizora. Następnie wybierz opcję Applications (Aplikacje) znajdującą się na dole listy menu.
    
  2. Wybierz tryb Wi-Fi Direct, naciskając na pilocie przycisk  .
     
  3. Włącz urządzenie z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi, aby połączyć je z telewizorem.
   Aby podłączyć komputer do telewizora za pomocą funkcji Wi-Fi Direct, należy wykonać następujące kroki:
   –  Jak połączyć telewizor z komputerem za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (WPS PBC)?
   –  Jak połączyć telewizor z komputerem za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (WPA KEY)?  
  4. Wysyłanie treści z urządzenia z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi do telewizora.
   Informacje o wysyłaniu treści z innych urządzeń znajdują się w instrukcjach obsługi tych urządzeń.
    

  Nie można nawiązać połączenia

  • Gdy wyświetli się ekran czuwania trybu Wi-Fi Direct, na pilocie naciśnij przycisk OPTIONS (Opcje), a następnie wybierz opcję Manual (Ręcznie).
  • Naciśnij przycisk WPS, jeśli urządzenie obsługuje technologię WPS. W przeciwnym razie, aby zakończyć definiowanie ustawień, wybierz opcję Other Methods (Inne sposoby) i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
    

  Aby podłączyć inne urządzenie
  , należy wykonać powyższe kroki. Można zarejestrować do 20 urządzeń, z których nawet 5 może być podłączonych w tym samym czasie. Aby podłączyć kolejne urządzenie, podczas gdy 5 innych urządzeń jest już podłączonych, należy odłączyć zbędne urządzenie, a następnie podłączyć inne.
   

  Aby zmienić nazwę telewizora wyświetlaną na podłączonym urządzeniu,
  poczekaj aż wyświetli się ekran czuwania trybu Wi-Fi Direct, a następnie na pilocie naciśnij przycisk OPTIONS (Opcje) i wybierz opcję Edit Renderer Name (Zmień nazwę urządzenia renderującego).
   

  Aby zobaczyć listę połączonych urządzeń i je wyrejestrować,

  • gdy wyświetli się ekran czuwania trybu Wi-Fi Direct, na pilocie naciśnij przycisk OPTIONS (Opcje), a następnie wybierz opcję Show Device List / Delete (Pokaż listę urządzeń/Usuń).
  • Aby wyrejestrować urządzenie, wybierz urządzenie z listy, a następnie naciśnij przycisk  . Następnie na ekranie z potwierdzeniem wybierz opcję Yes (Tak).
  • Aby wyrejestrować wszystkie urządzenia, naciśnij przycisk OPTIONS (Opcje), wybierz opcję Delete All (Usuń wszystkie), a następnie na ekranie z potwierdzeniem wybierz opcję Yes (Tak).
    

  Wyświetlanie okna dialogowego podczas podłączania urządzenia do telewizora

  • Włączenie tej funkcji pomoże zapobiec podłączeniu niezamierzonego urządzenia.
  • Gdy wyświetli się ekran czuwania trybu Wi-Fi Direct, naciśnij przycisk OPTIONS (Opcje), a następnie wybierz opcję Registration Notification (Powiadamianie o rejestracji).
  • Po odrzuceniu prośby o rejestrację połączenie urządzenia będzie niemożliwe do czasu usunięcia go z listy urządzeń.
  • Aby połączyć odrzucone urządzenie, naciśnij przycisk OPTIONS (Opcje), wybierz opcję Show Device List / Delete (Pokaż listę urządzeń/Usuń) i usuń odrzucone urządzenie. Następnie połącz urządzenie.
    

  Aby pominąć kroki związane z ponownym łączeniem

  • Po zarejestrowaniu urządzenia zgodnie z następującą instrukcją na telewizorze można odtwarzać treści bezpośrednio po wysłaniu ich z urządzenia, chyba że telewizor jest w trybie Wi-Fi Direct.
  • Na pilocie naciśnij przycisk HOME (Strona główna), a następnie wybierz kolejno Settings (Ustawienia) →  Network (Sieć) → Standby for Wi-Fi Direct (Ekran czuwania funkcji Wi-Fi Direct) → On (Włącz).
  • Po połączeniu telewizora z routerem bezprzewodowym (lub punktem dostępu) przy częstotliwości 5 GHz za pomocą adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN dla opcji czuwania funkcji Wi-Fi Direct należy ustawić wartość Off (Wył.).
    

  Uwaga:
  Po połączeniu telewizora z routerem bezprzewodowym (lub punktem dostępu) przy częstotliwości 5 GHz za pomocą adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN

  • Włączenie trybu Wi-Fi Direct spowoduje przerwanie połączenia o częstotliwości 5 GHz. W takim wypadku korzystanie z funkcji, takich jak Media Remote i TrackID™będzie niemożliwe. Połączenie to zostanie wznowione po wyłączeniu trybu Wi-Fi Direct.
  • Podłączane urządzenia muszą spełniać następujące warunki:
   – Urządzenia z obsługą funkcji Wi-Fi Direct: zdolność do nawiązywania połączeń przy częstotliwości 2,4 GHz (częstotliwość 5 GHz nie jest obsługiwana).
   – Urządzenia bez obsługi funkcji Wi-Fi Direct: zdolność do nawiązywania połączeń zgodnie ze standardem IEEE 802.11n/g przy częstotliwości 2,4 GHz (częstotliwość 5 GHz nie jest obsługiwana).