Identyfikator artykułu : 00079909 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014

Jak skorzystać z funkcji Wi-Fi Direct?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby skorzystać z funkcji Wi-Fi Direct, należy włączyć tę funkcję w telewizorze BRAVIA.

Krok 1: Włączyć moduł Wi-Fi wbudowany w telewizor

 • Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie
 • Wybrać kolejno opcje Settings [Ustawienia] → System Settings [Ustawienia systemu] → Set-up  [Ustawienia] → Wi-Fi Setup [Ustawienia Wi-Fi]
 • Wybrać opcję Built-in Wi-Fi [Wbudowane Wi-Fi] i zmienić jej ustawienie na „On” [Wł.]

Krok 2: Włączyć funkcję Wi-Fi Direct

 • Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie
 • Wybrać kolejno opcje Settings [Ustawienia] →System Settings[Ustawienia systemu] → Set-up [Ustawienia] → Wi-Fi Setup [Ustawienia Wi-Fi]
 • Wybrać opcję Wi-Fi Direct i zmienić jej ustawienie na „On” [Wł.]

Krok 3: Wyświetlić klucz WPA

 • Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie
 • Wybrać kolejno opcje Settings [Ustawienia] →System Settings[Ustawienia systemu] → Set-up [Ustawienia] → Wi-Fi Setup [Ustawienia Wi-Fi] → Wi-Fi Direct Settings [Ustawienia funkcji Wi-Fi Direct]
 • Nacisnąć przycisk Options [Opcje] na pilocie
 • Wybrać kolejno opcje Manual [Ręczne] → Other Method [Inna metoda] →SSID
 • Na ekranie zostanie wyświetlony klucz WPA


Następnie wykonać następujące czynności na smartfonie Xperia:

 1. Włączyć funkcję Wi-Fi w smartfonie Xperia.
 2. Wybrać nazwę BRAVIA lub SSID z listy Wi-Fi.
 3. Wprowadzić klucz WPA i hasło.
 4. Po nawiązaniu połączenia wybrać plik obrazu/wideo/muzyczny do udostępnienia za pomocą funkcji Throw [Przesyłanie] smartfonu Xperia.