Identyfikator artykułu : 00168737 / Ostatnia modyfikacja : 09.08.2019Drukowanie

Kiedy używana jest funkcja IR Blaster (moduł sygnału zdalnego sterowania), nie można sterować przystawką STB lub amplitunerem wielokanałowym.

  Jeżeli użycie funkcji IR Blaster uniemożliwia sterowanie przystawką STB lub amplitunerem wielokanałowym, wykonaj następujące czynności:

  WAŻNE: Any of these steps may resolve the issue. Check if you can control your devices using the IR Blaster function after completing each step.

  UWAGA: W przypadku modeli z platformą Android TV z 2016 roku, które nie zostały skonfigurowane do sterowania amplitunerem wielokanałowym, należy zapoznać się z poniższym artykułem.
  Nie przeprowadzono konfiguracji sterowania amplitunerem wielokanałowym.

  1. Sprawdź, czy podłączony dekoder lub amplituner wielokanałowy współpracują z funkcją IR Blaster.

   UWAGA: W celu potwierdzenia zgodności urządzenia z funkcją IR Blaster skontaktuj się z producentem tego urządzenia.

  2. Upewnij się, że telewizor oraz dekoder lub amplituner wielokanałowy są włączone.
  3. Na chwilę odłącz przewód USB modułu IR Blaster, po czym ponownie starannie podłącz go do portu USB telewizora.
  4. Upewnij się, że moduł IR Blaster jest prawidłowo umieszczony przed czujnikiem zdalnego sterowania na dekoderze lub amplitunerze wielokanałowym.

   UWAGA: Aby dowiedzieć się, gdzie jest zlokalizowany czujnik zdalnego sterowania na dekoderze lub amplitunerze wielokanałowym, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z producentem.

  5. Skonfiguruj funkcję IR Blaster, postępując zgodnie z poniższą procedurą.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia i naciśnij przycisk Enter.
   3. Wybierz opcję Zewnętrzne wejścia i naciśnij przycisk Enter.

    UWAGA: W telewizorach z platformą Android TV opcja Zewnętrzne wejścia znajduje się w kategorii TV.

   4. Wybierz opcję Konfiguracja IR Blaster i naciśnij przycisk Enter.
   5. Wybierz opcję Konfiguracja sterowania dekoderem lub Konfig. sterowania odbiornikiem AV i naciśnij przycisk Enter.
   6. Dokończ konfigurację, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
  6. Może się zdarzyć, że funkcje sterowania urządzeniami zaczną działać dopiero po kilku nieudanych próbach.
  7. Sprawdź działanie wszystkich przycisków pilota.

  UWAGI:

  • Jeżeli pomimo wypróbowania wszystkich przycisków na pilocie dekoder lub amplituner wielokanałowy nie są obsługiwane, pojawi się odpowiedni komunikat.
  • Funkcja IR Blaster nie zapewnia obsługi długiego naciśnięcia ani przytrzymania takich przycisków, jak Vol+/- czy CH+/-. Takie przyciski należy wielokrotnie naciskać.
  • Widoczny na ekranie przycisk REC(STB) nie działa, jeśli używany dekoder nie ma funkcji nagrywania.
  • Jeżeli po wybraniu nazwy operatora telewizji kablowej i numeru modelu dekodera kablowego nadal nie jest możliwe zdalne sterowanie, można ręcznie wprowadzić nazwę operatora i numer modelu dekodera, aby sterować dekoderem za pomocą pilota od telewizora.

  Jeżeli powyższa procedura nie rozwiązała problemu, wykonaj czynności opisane poniżej i ręcznie wprowadź numer modelu dekodera.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii TV wybierz opcję Zewnętrzne wejścia

   UWAGA: Dotyczy to tylko telewizorów z platformą Android TV.

  4. Wybierz opcję Konfiguracja IR Blaster.
  5. Wybierz opcję Supported Models (Obsługiwane modele).

   UWAGA: Upewnij się, że moduł IR Blaster podłączony jest do portu IR Blaster telewizora.

  6. Wprowadź nazwę operatora telewizji kablowej lub satelitarnej.
  7. Wprowadź numer modelu dekodera.
  8. Wprowadź kod pocztowy.
  9. Wskaż wejście, do którego jest podłączony dekoder.
  10. Po zakończeniu konfigurowania upewnij się, że w telewizorze wybrane jest właściwe wejście. Jeśli wybrane jest inne wejście, naciśnij przycisk INPUT.