Identyfikator artykułu : 00139949 / Ostatnia modyfikacja : 01.02.2016Drukowanie

Przy próbie zalogowania się na konto Google pojawia się komunikat "Go to Wi-Fi setup" (Przejdź do konfiguracji sieci Wi-Fi) i nie można opuścić tego ekranu.

  Jeśli pojawia się komunikat "Go to Wi-FI" (Przejdź do konfiguracji sieci Wi-Fi), należy nacisnąć przycisk HOME, aby powrócić do ekranu HOME (Ekran główny).

  Aby zalogować się na swoim koncie Google, należy połączyć telewizor z siecią. Po zakończeniu wprowadzania ustawień sieciowych należy przejść do opcji Add account (Dodaj konto), aby zalogować się na swoim koncie Google.

  W przypadku ustawień sieciowych:

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. W kategorii Network & Accessories (Sieć i akcesoria) wybierz pozycję Network (Sieć).
  4. Wybierz opcję Network Setup (Konfiguracja sieci).
  5. Wybierz opcję Easy (Łatwa).
  6. W zależności od środowiska sieciowego wybierz opcję Wi-Fi (Sieć Wi-Fi) lub Wired Lan (Przewodowa sieć LAN).
  7. Wykonaj odpowiednią procedurę, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Po zakończeniu wprowadzania ustawień sieciowych należy ponownie użyć opcji Add Account (Dodaj konto).

  Aby dodać konto Google w telewizorze Sony z systemem Android TV

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. W kategorii Personal (Osobiste) wybierz opcję Add account (Dodaj konto).
  4. Wprowadź dane swojego konta Google.