Identyfikator artykułu : 00177208 / Ostatnia modyfikacja : 03.08.2017Drukowanie

Błąd: Przy próbie podłączenia urządzenia z użyciem funkcji Wi-Fi Direct pojawia się komunikat: Rejestracja nie powiodła się z powodu błędu uwierzytelniania. Naciśnij przycisk RETURN (lub BACK), aby powrócić.).

    Poniżej wymienione są przyczyny występowania tego błędu oraz sposoby jego usuwania:

     Przyczyna  Rozwiązanie
    Na działanie telewizora i podłączonego urządzenia mają wpływ zakłócenia powodowane przez inne urządzenia bezprzewodowe lub kuchenkę mikrofalową. Wyłącz inne urządzenia pracujące w otoczeniu telewizora lub ponownie wykonaj konfigurację połączenia.
    Sygnał bezprzewodowy jest słabszy, gdy blokują go jakieś obiekty lub gdy konfiguracja wykonywana jest z dala od telewizora.  Zalecana odległość między telewizorem a podłączanym urządzenie wynosi od 1 do 3 metrów.
     Podczas konfiguracji połączenia uruchomiono w podłączanym urządzeniu inne aplikacje lub podłączane urządzenie wyłączyło się z powodu braku zasilania.  Upewnij się, że podłączane urządzenie jest włączone, po czym ponownie połącz telewizor z podłączanym urządzeniem.