Identyfikator artykułu : 00177224 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017Drukowanie

Co oznaczają kody błędów pojawiające się przy próbie użycia funkcji Wi-Fi Direct. –

   Kod błędu

   Objaśnienie

  Nieprawidłowa liczba znaków. Sprawdź wprowadzone dane i spróbuj jeszcze raz. Naciśnij przycisk RETURN (lub BACK), aby powrócić. 

  Naciśnięto przycisk Start, podczas gdy wprowadzony kod WPS PIN nie ma 4 lub 8 cyfr długości. Niektóre urządzenia dopuszczają 4 cyfry, inne wymagają 8. 
  Kod PIN jest nieprawidłowy. Sprawdź wprowadzone dane i spróbuj jeszcze raz. Naciśnij przycisk RETURN(lubBACK), aby powrócić. Przycisk rozpoczęcia został naciśnięty po tym, jak na ekranie Wprowadź PIN wprowadzono nieprawidłowy kod PIN. Aby rozwiązać ten problem, wprowadź poprawny kod PIN.
  Rejestracja nie powiodła się z powodu błędu uwierzytelniania. Naciśnij przycisk RETURN(lubBACK), aby powrócić. Dostępne są dodatkowe informacje o rozwiązywaniu problemów z błędami uwierzytelniania  .
  Rejestracja nie powiodła się z powodu żądania z innego urządzenia. Naciśnij przycisk RETURN(lubBACK), aby powrócić. Zarejestrowane jest już inne urządzenie WPS. Odłącz inne urządzenie i ponów próbę później.
  Rejestracja nie powiodła się. Naciśnij przycisk RETURN(lubBACK), aby powrócić. Upłynął czas przeznaczony na skonfigurowanie połączenia. Konfigurację połączenia należy wykonać w ciągu 2 minut od wyboru opcji Start z ekranu telewizora.