Identyfikator artykułu : 00140836 / Ostatnia modyfikacja : 07.08.2020Drukowanie

Tryb obrazu nie przełącza się na Cinema home (Kino w domu) nawet w przypadku odtwarzania materiałów wideo w formacie 1080/24p (lub 720/24p).

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Podczas odtwarzania materiałów wideo z pamięci masowej USB, sieci domowej lub internetowej usługi wideo opcja Picture mode (Tryb obrazu) nie przełącza się automatycznie na ustawienie Cinema home (Kino w domu).
  Aby wyświetlać materiały wideo z użyciem ustawienia Cinema home (Kino w domu), należy wykonać poniższe czynności w celu ręcznego wybrania dla opcji Picture mode (Tryb obrazu) ustawienia Cinema home (Kino w domu).

  1. W trakcie wyświetlania materiałów wideo naciśnij na pilocie przycisk Action menu.
  2. Wybierz pozycję Picture (Obraz) w kategorii Display & Sound (Wyświetlanie i dźwięk).
  3. Wybierz dla opcji Picture mode (Tryb obrazu) ustawienie Cinema home (Kino w domu).