Identyfikator artykułu : 00149296 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Internetowa transmisja strumieniowa wideo jest odtwarzana wyłącznie w rozdzielczości standardowej (SD).

  Przed wykonaniem czynności opisanych w tej odpowiedzi zapoznaj się z warunkami odtwarzania określonymi przez dostawcę aplikacji i upewnij się, że wszystkie zostały spełnione. Poniżej zamieszczono łącza do witryn internetowych niektórych dostawców, gdzie można znaleźć informacje dotyczące wymagań związanych z odtwarzaniem.

  Rzeczywista jakość materiałów wideo, które można natychmiastowo wyświetlać w internetowym urządzeniu wideo, zależy od prędkości połączenia z Internetem. Serwis Netflix oraz inne internetowe serwisy wideo automatycznie dobierają jakość wideo, aby umożliwić wyświetlanie najlepszego dostępnego obrazu w zależności od prędkości połączenia z Internetem. Im szybsze połączenie z Internetem, tym wyższa jakość materiału wideo.
  WAŻNE: W przypadku zmian prędkości połączenia z Internetem niektóre internetowe aplikacje wideo rozpoczynają buforowanie podczas odtwarzania. Odłącz lub wyłącz inne urządzenia, które mogą znajdować się w tej samej sieci i unikaj wykonywania czynności takich, jak korzystanie z gier online czy pobieranie i przesyłanie plików.

  Poniżej została przedstawiona lista sugestii do wypróbowania w sytuacji, gdy materiały wideo w wysokiej rozdzielczości (HD) nie są odtwarzane lub też automatycznie są odtwarzane w formacie SD.

  1. Pobierz najnowsze oprogramowanie systemowe przy użyciu menu Network Update (Aktualizacja sieciowa).

   UWAGA: Aktualizacje oprogramowania systemowego można także pobierać z tej witryny internetowej przy użyciu komputera.

  2. Użyj  testu predkosci lacza w komputerze, aby sprawdzić, czy wykorzystywane połączenie z Internetem ma prędkość co najmniej 10 Mb/s w przypadku materiałów wideo HD.

   WAŻNE:

   • Jeśli połączenie z Internetem jest wolniejsze od oczekiwanego, sprawdź, czy podczas próby wyświetlania filmu inne osoby w domu mają dostęp do Internetu. Pobieranie muzyki, transmisja strumieniowa danych multimedialnych oraz korzystanie z gier online może znacznie ograniczyć pasmo internetowe dostępne do celów natychmiastowego wyświetlania.
   • W przypadku korzystania z bezprzewodowego połączenia sieciowego zapewnij odpowiednią odległość od punktu dostępu bezprzewodowego LAN w celu uzyskania odpowiedniej siły sygnału. Oprócz tego pamiętaj, że korzystanie z telefonów bezprzewodowych i kuchenek mikrofalowych może powodować zakłócenia w sieciach bezprzewodowych.
   • Aby zapewnić stabilne połączenie z Internetem, rozważ zastosowanie połączenia przewodowego pomiędzy internetowym urządzeniem wideo a modemem lub routerem.

  Jeśli pomimo wykonania powyższych czynności problem nie ustąpi, może być wymagany kontakt z dostawcą usług internetowych.