Identyfikator artykułu : 00187917 / Ostatnia modyfikacja : 09.11.2017

Nieaktywna opcja [Przesyłanie listy programów].

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Objaw ten występuje, gdy do portu USB podłączone jest więcej niż jedno urządzenie USB. Objaw ten wystąpi ponadto w następujących przypadkach:

  • Urządzenie USB nie jest podłączone
  • Podczas nagrywania na dysk twardy lub inne urządzenie USB

Aby rozwiązać ten problem, podłącz jedno urządzenie USB i wybierz kolejno opcje [Przesyłanie listy programów] > [Ustawienia] > [Ustawienia kanałów] > [Ustawienia cyfrowe] > [Konfiguracja techniczna] > [Przesyłanie listy programów].

UWAGA: Jeśli podłączony jest dysk twardy służący do nagrywania, należy go odłączyć, gdyż w przeciwnym przypadku opcja [Przesyłanie listy programów] dla używanego urządzenia USB pozostanie nieaktywna.