Identyfikator artykułu : 00199219 / Ostatnia modyfikacja : 06.01.2021

Jakie rodzaje dysków twardych USB współpracują z telewizorami Sony z platformą Android TV?

  UWAGA: Ta strona zawiera informacje o zgodności dysków twardych USB z telewizorami Sony z platformą Android TV.
  Telewizorom Sony bez platformy Android TV poświęcony jest artykuł
  Jakie rodzaje dysków twardych USB współpracują z moim telewizorem (bez platformy Android TV)?

  Dyski twarde USB, których można używać z telewizorem Sony z platformą Android TV, muszą spełniać poniższe wymagania. Firma Sony nie gwarantuje jednak ich działania. Ich użycie odbywa się na własne ryzyko.

  • Obsługiwany system plików i maksymalna pojemność dysku:
   System plików
   przez podłączeniem
   Maks. pojemność dysku twardego
   Odtwarzanie
   (filmy/zdjęcia/muzyka)
   Nagrywanie (*1)Przechowywanie (*2)
   FAT162 GBNieobsługiwane2 GB
   FAT322 TB (*3)4 TB (*4)256 GB
   exFAT16 TB4 TB (*4)256 GB
   NTFS16 TB4 TB (*4)256 GB

   *1: Przed nagrywaniem wymagana jest rejestracja dysku twardego USB w telewizorze z platformą Android TV (w celu sformatowania do nagrywania).
   *2: Wymagana jest rejestracja dysku twardego USB w telewizorze z platformą Android TV jako urządzenia pamięci masowej (w celu sformatowania do przechowywania danych). Funkcja ta jest dostępna w systemie Android 6 (M) lub nowszym.
   • W przypadku systemu Android 6 (M) należy użyć dysku twardego USB o pojemności nie większej niż 256 GB.
   • W przypadku systemu Android 7 (N) można użyć dysku twardego USB o pojemności powyżej 256 GB, ale dostępna pojemność będzie ograniczona do 256 GB.

  *3: Maksymalny rozmiar pliku zapisywanego na dysku twardym USB jest ograniczony do 4 GB.
  *4: Można podłączyć dysk twardy USB o pojemności do 16 TB, ale dostępna pojemność będzie ograniczona do 4 TB.

  UWAGA: Pewnych dysków twardych USB nie można użyć do nagrywania.
  Przykład: Do nagrywania nie można używać dysków twardych USB o zbyt małej pojemności (mniejszej niż 32 GB).

  • Prędkość obrotowa: Brak wymagań
  • Prędkość odczytu/zapisu: Brak wymagań
  • Rodzaje portów USB i maksymalny prąd wyjściowy:
   • Port USB3.1 I generacji: Maks. 900 mA. Ten port jest koloru niebieskiego.
   • Port USB 2.0: Maks. 500 mA lub 800 mA. Informacji o maksymalnym prądzie wyjściowym z każdego portu należy szukać na oznaczeniach z tyłu telewizora lub w instrukcji obsługi.
    UWAGA: W celu dokonania nagrania należy podłączyć dysk do portu z oznaczeniem HDD REC.
    Port USB: Maksymalny prąd wyjściowyPrzykład oznaczenia na telewizorzeWygląd portu
    Port USB3.1 I generacji:
    Maks. 900 mA
    Port USB 2.0:
    Maks. 500 mA lub 800 mA

  UWAGA: Jeśli podłączony dysk twardy USB nie jest rozpoznawany lub nie można go zarejestrować, prosimy o zapoznanie się z następującym artykułem: Nie jest możliwe rozpoznanie lub rejestracja dysku twardego USB przeznaczonego do nagrywania.