Identyfikator artykułu : 00136216 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2024Drukowanie

Materiał wideo z pamięci USB nie pojawia się w aplikacji Wideo lub aplikacji Odtwarzacz Multimedialny w telewizorze z platformą Android TV™ / Google TV™.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Dzieje się tak, gdy podłączysz do telewizora pamięć USB z filmami (gdy w telewizorze Sony z platformą Android TV / Google TV używana jest aplikacja Wideo lub Odtwarzacz Multimedialny). W zależności od modelu telewizora mogą pojawi się następujące komunikaty:

  • Brak elementów”.
  • W tym miejscu wyświetlane są filmy zapisane na dysku USB”.

  Materiały mogą pojawić się dopiero po pewnym czasie. Czas wczytywania zależy od modelu telewizora i objętości materiałów w pamięci USB. Przykładowo, jeśli zapisanych jest od 10 do 1000 plików, ich wczytywanie potrwa do dwóch minut.

  Uwaga: Pewne modele mogą automatycznie, wielokrotnie aktualizować zawartość ekranu aż do zakończenia wczytywania treści.