Identyfikator artykułu : 00175876 / Ostatnia modyfikacja : 06.01.2021Drukowanie

Komunikat o błędzie: nie można nagrywać na zewnętrzne dyski twarde USB

  Możliwe komunikaty o błędach

  • Błąd: Nie można rozpocząć nagrywania. Podłączony dysk twardy nie został dodany. Dodać dysk twardy do nagrywania?
  • Błąd: Przed użyciem urządzenia USB do nagrywania trzeba je zarejestrować w telewizorze. Czy chcesz teraz zarejestrować urządzenie?
  • Błąd: Ustawienia programatorów (w tym obecnego programatora nagrywania) kolidują ze sobą; nie zostanie dokonane nagranie z użyciem niektórych lub wszystkich poniższych programatorów. Kontynuować?
  • Błąd: Nie można było nagrać całości lub fragmentu wydarzenia. Wyłączone zostało zasilanie.

  Sprawdź, czy dysk twardy jest prawidłowo podłączony

  Podłącz dysk twardy do odpowiedniego portu USB na telewizorze BRAVIA. W przypadku telewizorów BRAVIA z 2 lub większą liczbą gniazd USB dysk należy podłączyć do portu z oznaczeniem HDD REC.

  Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku twardym

  Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku, a w przypadku jego braku skasuj niepotrzebne programy.

  Programy, których nie można nagrywać

  Poniżej wymieniono programy, których nie można nagrywać

  • Programy z ograniczeniami nagrywania
  • Sygnały kodowane/szyfrowane
  • Programy chronione przed kopiowaniem
  • Wejścia zewnętrzne (łącznie z CATV)
  • Internet
  • Nagrywanie może nie zostać dokonane, jeśli zmieni się godzina emisji programu.

  Brak poprawy?

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany pomimo przeprowadzenia powyższych kontroli, urządzenie może wymagać naprawy.