Identyfikator artykułu : 00264575 / Ostatnia modyfikacja : 06.09.2023Drukowanie

Napisy zapisane w urządzeniu USB nie są wyświetlane na liście napisów w Odtwarzaczu multimedialnym

   WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

   Jeśli napisy zapisane w urządzeniu USB podłączonym do telewizora nie są wyświetlane w Odtwarzaczu multimedialnym, przeprowadź następujące kontrole:

   1. Upewnij się, że pliki z napisami znajdują się w tym samym folderze, co pliki z nagraniami.
   2. Jeśli rozszerzenie nazwy pliku (*.ssa / *.ass / *.srt ) zawiera wielkie litery, zmień je na małe.