Identyfikator artykułu : 00206067 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020Drukowanie

Napisy Closed Caption i inne napisy w programach telewizyjnych, filmach i aplikacjach

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Napisy zawierają zazwyczaj transkrypcję ścieżki dźwiękowej materiału wyświetlanego na telewizorze. Obejmują one efekty dźwiękowe i narrację sceniczną. Dostępność elementów innych niż mowa zależy od materiału.
   

  Wyświetlanie napisów na telewizorze

  Funkcję napisów włącza się, naciskając przycisk SUBTITLE (CC) na pilocie telewizora.
  Funkcja ta działa przy oglądaniu telewizji i w aplikacjach, takich jak Google Play Movies & TV (pewne programy telewizyjne i aplikacje mogą nie zawierać napisów).

  Aplikacje: obsługa napisów przez konkretną aplikację zależy od samej aplikacji. Według stanu na luty 2020 r. funkcja napisów jest obsługiwana przez aplikację Google Play Movies & TV. W niektórych aplikacjach, takich jak Netflix, napisy wyświetla się przy użyciu ich własnego menu ustawień, a nie przycisku SUBTITLE (CC) na pilocie telewizora. Niektóre aplikacje mogą ponadto zmieniać rozmiar i kolor tekstu.

  • Szczegółowych informacji, w tym sposobu włączania poszczególnych funkcji, należy szukać na stronach pomocy aplikacji.
  • Powyższe informacje są zweryfikowane według stanu na luty 2020 r. Specyfikacje aplikacji Google Play Movies & TV i Netflix mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

  Programy telewizyjne: dostępne są dwa rodzaje napisów, zależne od programu telewizyjnego.
  Naciskając przycisk SUBTITLE (CC) na pilocie telewizora, wybierz ustawienie Podstawowe lub Dla słabo słyszących.

  • Podstawowe: w napisach uwzględnione są tylko dialogi.
  • Dla słabo słyszących: w napisach uwzględnione są dialogi i inne elementy, na przykład stukanie do drzwi.

   Telewizor wyświetli napisy Dla słabo słyszących (jeśli są dostępne) po wykonaniu następujących czynności:

   Android™ 9 (modele z 2020 r. i serie A9F_AF9, A9G_AG9, XG85xx_X85xxG_U8G (55/65/75/85), XG95xx_X95xxG, Z9F_ZF9, Z9G_ZG9)

  • Android 9 (inne modele) i Android 8.0 (serie Z9G_ZG9, A9G_AG9, XG95xx_X95xxG, XG85xx_X85xxG_U8G (55/65/75/85))

   Android 8.0 (inne modele)

   Android 7.0