Identyfikator artykułu : 00206746 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Ułatwienia dostępu na platformie Android TV™

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGA: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

Ta strona zawiera objaśnienie funkcji ułatwień dostępu.
Stronę i łącze przygotowano zgodnie ze standardem WCAG2.0. Do odczytu tej strony i łącza zaleca się użycie czytnika NVDA.

Wspomaganie widzenia
Wspomaganie słyszenia​​​​​​​
Wspomaganie działania


Wspomaganie widzenia

Wspomaganie słyszenia

Wspomaganie działania

 

*Android i Android TV są znakami towarowymi Google LLC; Oreo jest znakiem towarowym grupy Mondelez International Inc.