Identyfikator artykułu : 00206746 / Ostatnia modyfikacja : 19.09.2019

Ułatwienia dostępu na platformie Android TV™

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  Ta strona zawiera objaśnienie funkcji ułatwień dostępu.
  Stronę i łącze przygotowano zgodnie ze standardem WCAG2.0. Do odczytu tej strony i łącza zaleca się użycie czytnika NVDA.

  Wspomaganie widzenia
  Wspomaganie słyszenia
  Wspomaganie działania


  Wspomaganie widzenia

  Wspomaganie słyszenia

  Wspomaganie działania

   

  *Android i Android TV są znakami towarowymi Google LLC; Oreo jest znakiem towarowym grupy Mondelez International Inc.