Identyfikator artykułu : 00206658 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Czytnik ekranu

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów lub systemów operacyjnych:

  •  Produkty: Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”. 
  • Systemy operacyjne: Android™ 8.0 Oreo™
    

  Działanie czytnika ekranu polega na głosowym odczytywaniu informacji z ekranu telewizora, takich jak program telewizyjny lub ustawienia, których pełne przyswojenie byłoby niemożliwe dla osób z upośledzeniem widzenia.
  Do użycia czytnika ekranu konieczne jest połączenie z Internetem.
   

  Czytnik ekranu można włączyć lub wyłączyć na dwa sposoby.

  1. Skrót do ułatwień dostępu
   Czytnik ekranu można włączyć lub wyłączyć, naciskając na trzy sekundy przycisk MUTING na pilocie od telewizora.
   UWAGA: Standardowym ustawieniem funkcji Skrót do ułatwień dostępu jest Czytnik ekranu. Z funkcji skrótu do ułatwień dostępu nie można skorzystać w czasie konfiguracji początkowej.
    
  2. Włączanie Czytnika ekranu Ustawień
   1. Naciśnij przycisk Home na pilocie telewizora.
   2. Ikona Ustawienia znajduje się w prawym górnym rogu menu głównego. Na mniej więcej trzy sekundy naciśnij przycisk ze strzałką w górę, po czym na mniej więcej dwie sekundy naciśnij przycisk ze strzałką w prawo, aby wybrać Ustawienia. Naciśnij przycisk Enter.
   3. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Ułatwienia dostępu, po czym naciśnij przycisk Enter.
   4. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Czytnik ekranu, po czym naciśnij przycisk Enter.
   5. Wybierz opcję Włącz i naciśnij przycisk Enter.
   6. Wybierz opcję OK i naciśnij przycisk Enter.

   

  Zmienianie języka

  1. Naciśnij przycisk Home na pilocie telewizora.
  2. Ikona Ustawienia znajduje się w prawym górnym rogu menu głównego. Na mniej więcej trzy sekundy naciśnij przycisk ze strzałką w górę, po czym na mniej więcej dwie sekundy naciśnij przycisk ze strzałką w prawo, aby wybrać Ustawienia. Naciśnij przycisk Enter.
  3. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Ułatwienia dostępu, po czym naciśnij przycisk Enter.
  4. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Text to speech (Zamiana tekstu na mowę), po czym naciśnij przycisk Enter.
  5. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Engine configuration (Konfiguracja platformy), po czym naciśnij przycisk Enter.
  6. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Language (Język), po czym naciśnij przycisk Enter.
  7. Wybierz z listy żądany język i naciśnij przycisk Enter. Funkcja czytnika ekranu działa, gdy ustawienie Język/LanguageUstawieniach jest identyczne z językiem wybranym za pomocą opcji Engine configuration (Konfiguracja platformy).

   

  Zmienianie szybkości mowy

  1. Naciśnij przycisk Home na pilocie telewizora. 
  2. Ikona Ustawienia znajduje się w prawym górnym rogu menu głównego. Na mniej więcej trzy sekundy naciśnij przycisk ze strzałką w górę, po czym na mniej więcej dwie sekundy naciśnij przycisk ze strzałką w prawo, aby wybrać Ustawienia. Naciśnij przycisk Enter.
  3. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Ułatwienia dostępu, po czym naciśnij przycisk Enter.
  4. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Text to speech (Zamiana tekstu na mowę), po czym naciśnij przycisk Enter.
  5. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Speech rate (Szybkość mowy), po czym naciśnij przycisk Enter.
  6. Wybierz żądaną szybkość: od Very slow (Bardzo wolna) do Fastest (Najszybsza). Naciśnij przycisk Enter.

   

  UWAGI:

  • Funkcja czytnika ekranu obsługuje tylko kluczowe punkty.
  • Z funkcji czytnika ekranu można korzystać tylko w wybranych regionach i językach.
  • Z funkcją czytnika ekranu zgodne są tylko niektóre aplikacje, na przykład YouTube.

   

  *Android TV jest znakiem towarowym Google LLC; Oreo jest znakiem towarowym grupy Mondelez International Inc.