Identyfikator artykułu : 00206058 / Ostatnia modyfikacja : 02.04.2020

Skrót do ułatwień dostępu

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów lub systemów operacyjnych:

  • Produkty: Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”. 
  • Systemy operacyjne: Android™ 8.0 Oreo™
    

  Funkcja skrótu do ułatwień dostępu przyspiesza wybieranie funkcji ułatwień dostępu.
  Zamiast wyświetlać menu ustawień, odpowiednią funkcję ułatwień dostępu można włączyć lub wyłączyć, naciskając na co najmniej trzy sekundy przycisk MUTING na pilocie telewizora.

  UWAGI:

  1. Standardowym ustawieniem funkcji Skrót do ułatwień dostępu jest Czytnik ekranu.
  2. Z funkcji skrótu do ułatwień dostępu nie można skorzystać w czasie konfiguracji początkowej.

   

  Zmienianie funkcji przypisanej do skrótu:

  1. Naciśnij przycisk Home na pilocie telewizora.
  2. Wskaż opcję Ustawienia w prawym górnym rogu głównego ekranu i naciśnij przycisk Enter.
  3. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Ułatwienia dostępu, po czym naciśnij przycisk Enter.
  4. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Accessibility shortcut (Skrót do ułatwień dostępu), po czym naciśnij przycisk Enter.
  5. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Shortcut service (Usługa skrótu), po czym naciśnij przycisk Enter.
  6. Wskaż żądaną funkcję ułatwień dostępu i naciśnij przycisk Enter.
  7. Wybierz opcję OK i naciśnij przycisk Enter.

   


  *Android TV jest znakiem towarowym Google LLC; Oreo jest znakiem towarowym grupy Mondelez International Inc.