Identyfikator artykułu : 00227162 / Ostatnia modyfikacja : 07.09.2023Drukowanie

Asystent Google zgłosił się, mimo że nie powiedziałem „OK Google”

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli fraza „OK Google” dobiegła z telewizora, na przykład w czasie reklamy, mógł na nią zareagować mikrofon telewizora. Naciśnij przycisk BACK na pilocie, aby wyłączyć tryb gotowości Asystenta Google.

  Sprawdź ustawienie „Położenie TV”

  Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić ustawienie Położenie TV:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Dźwięk lub wybierz opcję Obraz i dźwięk, a następnie Dźwięk.
  4. Wybierz opcję Położenie TV.
  5. Wybierz opcję Stolik lub Ściana.

  UWAGA: Asystent Google może włączyć się także wtedy, gdy fraza „OK Google” pojawi się w programie telewizyjnym i włączona jest funkcja Ułatwienia dostępu (Czytnik ekranu lub Talkback)


  Jak zatrzymać działanie funkcji Czytnik ekranu lub TalkBack

  Aby zatrzymać działanie funkcji Czytnik ekranu lub TalkBack, wykonaj poniższe czynności.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Ustawienia urządzenia → Ułatwienia dostępu → Czytnik ekranu lub TalkBack.
   • Wybierz opcje Ułatwienia dostępu → Czytnik ekranu lub TalkBack.
  4. Zmień ustawienie Włącz na Wył.