Identyfikator artykułu : 00227162 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020

Asystent Google zgłosił się, mimo że nie powiedziałem „OK Google”

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  Jeśli fraza „OK Google” dobiegła z telewizora, na przykład w czasie reklamy, mógł na nią zareagować mikrofon telewizora.
  Naciśnij przycisk BACK na pilocie, aby wyłączyć tryb gotowości Asystenta Google.

  Sprawdź ustawienie Położenie TV.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie telewizora.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Dźwięk lub wybierz opcję Obraz i dźwięk, a następnie Dźwięk.
  4. Wybierz opcję Położenie TV.
  5. Wybierz opcję Stolik lub Ściana.

  UWAGA: Kiedy włączone są Ułatwienia dostępu (Czytnik ekranu lub TalkBack), Asystent Google może także zareagować na odczytanie przez telewizor słów „OK Google”.