Identyfikator artykułu : 00115224 / Ostatnia modyfikacja : 17.07.2019

Mój pilot do telewizora dziwnie się zachowuje, nie reaguje na naciskanie przycisków albo działa tak, jakby był pilotem innego mojego urządzenia.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli pilot telewizora Bravia nie reaguje na wydawane polecenia albo zachowuje się jak pilot innego urządzenia w systemie (odtwarzacza Blu-ray, dekodera, odtwarzacza multimedialnego, wzmacniacza itd.), prawdopodobnie występuje problem z funkcją Bravia Sync.

Urządzenie, które będzie sterowane pilotem telewizora, możesz wybrać w każdej chwili. W tym celu na pilocie naciśnij przycisk SYNC MENU. Przycisk może być umieszczony w różnych miejscach, zależnie od modelu telewizora, regionu i innych czynników. Oto kilka przykładów umiejscowienia przycisku na pilocie.

 pilot 1 pilot 2 pilot 3

Naciśnięcie przycisku SYNC MENU spowoduje otwarcie menu, w którym można zmienić wiele różnych ustawień.

  • Opcja [Device Selection] (Wybór urządzenia HDMI) pozwala wybrać zewnętrzne urządzenie HDMI® zgodne z funkcją Bravia Sync, którym chcesz sterować z pilota telewizora.
  • Opcja [TV control with the TV remote]/[Device control by TV remote] (Sterowanie telewizorem z pilota/Sterowanie urządzeniem z pilota) umożliwia zmianę sprzętu, który ma być sterowany za pomocą pilota, z telewizora na inne podłączone urządzenie.

Domyślnie większość zewnętrznych urządzeń ma włączone ustawienie sterowania przez HDMI. Za pomocą tego ustawienia pilot telewizora — przez funkcję Bravia Sync — może sterować zewnętrznym urządzeniem.

WAŻNE: Jeśli niektóre (zazwyczaj starsze) urządzenia w systemie nie obsługują standardu HDMI-CEC (Consumer Electronics Control), mogą wystąpić problemy ze zgodnością. Funkcja Bravia Sync wyłącza normalne opcje telewizora z pilota, ale nie może kontrolować zewnętrznego niezgodnego urządzenia.

Jeśli wystąpią problemy ze zgodnością albo wolisz nie używać tej funkcji i operować bezpośrednio elementami sterującymi zewnętrznego urządzenia, wykonaj następujące czynności:

  • Wyłącz ustawienie sterowania przez HDMI w urządzeniu. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

lub

  • Wyłącz funkcję Bravia Sync w telewizorze:
    [HOME] > [Settings] (Ustawienia)* > [External Inputs] (Zewnętrzne wejścia) > [BRAVIA Sync Settings] (Ustawienia funkcji BRAVIA Sync) i w ustawieniu [BRAVIA Sync Control] (Sterowanie przez funkcję BRAVIA Sync) zaznacz wartość Off (Wył.).

*UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.