Identyfikator artykułu : 00206667 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Wyszukiwanie głosowe

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.
   

  Funkcja wyszukiwania głosowego pomaga wyszukać żądane materiały poprzez wypowiadanie słów do wyszukania. Do użycia tej funkcji wymagane jest połączenie z Internetem.

  Jeśli używasz aplikacji, na ekranie telewizora pojawią się wyniki wyszukiwania a aplikacji. Poniżej pokazano przykładowe aplikacje, w których można używać wyszukiwania głosowego:

  • Sklep Google Play: Można wyszukiwać aplikacje dostępne w sklepie Google Play.
  • Google Play Movies & TV: Można wyszukiwać materiały dostępne w serwisie Google Play Movies & TV.
  • YouTube: Można wyszukiwać materiały dostępne w serwisie YouTube.
  • Program telewizyjny: Na ekranie telewizora pojawiają się programy telewizyjne powiązane z wyszukiwanym słowem.

  UWAGA: Jeśli funkcja wyszukiwania głosowego nie obsługuje używanej aplikacji, pojawiają się wyniki wyszukiwania wśród materiałów z YouTube.

   

  Użycie funkcji wyszukiwania głosowego

  1. W zależności od posiadanego modelu naciśnij na pilocie telewizora przycisk  (MIC) lub  (Asystent Google).
  2. Wypowiedz tytuł filmu do mikrofonu u góry pilota do telewizora.

   


  *Google, Android, Google Play, YouTube i odnośne logo są znakami towarowymi Google LLC.