Identyfikator artykułu : 00206667 / Ostatnia modyfikacja : 18.03.2022Drukowanie

Użycie funkcji wyszukiwania głosowego w telewizorze

  UWAGA: ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych:

  Funkcja wyszukiwania głosowego pomaga wyszukać żądane materiały poprzez wypowiadanie słów do wyszukania. Do użycia funkcji wyszukiwania głosowego wymagane jest połączenie z Internetem.

  Jeśli używasz aplikacji, na ekranie telewizora pojawią się wyniki wyszukiwania w aplikacji. Poniżej pokazano przykładowe aplikacje, w których można używać wyszukiwania głosowego

  • Sklep Google Play™: wyszukiwanie dostępnych aplikacji
  • Google Play Movies & TV: wyszukiwanie dostępnych materiałów
  • YouTube™: wyszukiwanie dostępnych materiałów
  • Program telewizyjny: na ekranie telewizora pojawiają się programy telewizyjne związane z wyszukiwaniem głosowym

  UWAGA: jeśli funkcja wyszukiwania głosowego nie obsługuje używanej aplikacji, pojawiają się wyniki wyszukiwania materiałów z YouTube.

  Użycie funkcji wyszukiwania głosowego

  1. Naciśnij na pilocie dostarczonym z telewizorem przycisk Mikrofon lub przycisk Asystent Google (w zależności od modelu telewizora).
    Umiejscowienie przycisku Mikrofon lub Asystent Google
  2. Wypowiedz tytuł filmu itp. do mikrofonu u góry pilota telewizora.

  Jeśli posiadany model jest zgodny z eARC:


  *Google, Android, Google Play, YouTube i odnośne logo są znakami towarowymi Google LLC.