Identyfikator artykułu : 00202424 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Funkcje rozpoznawania mowy (serie AF9 i ZF9)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Wyszukiwanie głosowe i asystent Google Assistant

Telewizor Sony z platformą Android TV ma funkcję rozpoznawania mowy. Funkcja ta nosi nazwę „wyszukiwania głosowego” i umożliwia obsługę telewizora za pomocą komend głosowych. Jeśli w telewizor wbudowany jest asystent Google Assistant, można poprosić go o pomoc.
Zgodność telewizora z asystentem Google Assistant zależy od regionu i języka. Szczegóły podano tutaj.
Użycie funkcji wyszukiwania głosowego omówiono tutaj.

 

Wyszukiwanie głosowe z wolnymi rękami (tylko telewizory z wbudowanym mikrofonem)

Jeśli telewizor ma ustawienie wykrywania Ok Google, można używać wyszukiwania głosowego i obsługiwać telewizor z wolnymi rękami.
Jeśli telewizor jest zgodny z Asystentem Google, można mówić do Asystenta Google z wolnymi rękami.
Dostępność w telewizorze ustawienia wykrywania „Ok Google” zależy od regionu i języka. Szczegóły podano tutaj.

UWAGA: Do użycia asystenta Google Assistant i wyszukiwania głosowego wymagane jest połączenie z Internetem.

 

*Google, Android TV oraz odnośne znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC.