Identyfikator artykułu : 00202424 / Ostatnia modyfikacja : 25.04.2023Drukowanie

Funkcje rozpoznawania mowy

  Wyszukiwanie głosowe i asystent Google Assistant

  Telewizor Sony z platformą Android TV ma funkcję rozpoznawania mowy. Funkcja ta nosi nazwę „wyszukiwania głosowego” i umożliwia obsługę telewizora za pomocą komend głosowych. Jeśli w telewizor wbudowany jest asystent Google Assistant, można poprosić go o pomoc.
  Zgodność telewizora z asystentem Google Assistant zależy od regionu i języka. Szczegóły podano tutaj.
  Użycie funkcji wyszukiwania głosowego omówiono tutaj.

   

  Wyszukiwanie głosowe z wolnymi rękami (tylko telewizory z wbudowanym mikrofonem)

  Jeśli telewizor ma ustawienie wykrywania Ok Google, można używać wyszukiwania głosowego i obsługiwać telewizor z wolnymi rękami.
  Jeśli telewizor jest zgodny z Asystentem Google, można mówić do Asystenta Google z wolnymi rękami.
  Dostępność w telewizorze ustawienia wykrywania „Ok Google” zależy od regionu i języka. Szczegóły podano tutaj.

  UWAGA: Do użycia asystenta Google Assistant i wyszukiwania głosowego wymagane jest połączenie z Internetem.

   

  *Google, Android TV oraz odnośne znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC.