Identyfikator artykułu : 00117231 / Ostatnia modyfikacja : 23.05.2019

Jak korzystać z funkcji wyszukiwania głosowego?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Telewizory Sony z platformą Android TV są wyposażone w funkcję rozpoznawania mowy. Funkcja ta nosi nazwę „wyszukiwania głosowego” i umożliwia obsługę telewizora za pomocą komend głosowych.  Materiał wideo prezentujący działanie funkcji wyszukiwania głosowego można obejrzeć, klikając tutaj.

Aby pilot zaczął działać, trzeba go sparować z telewizorem z platformą Android TV. Sposób parowania zależy od rodzaju pilota.

 • Jeśli używany jest pilot typu A, zapoznaj się z następującym artykułem:  Jak sparować z telewizorem pilot z panelem dotykowym
 • W przypadku pilota typu B wykonaj poniższe czynności.
  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.
  3. W kategorii SIEĆ I AKCESORIA wybierz opcję Pilot głosowy zdalnego sterowania.
  4. Wybierz opcję Aktywuj przycisk Obraz lub Aktywuj przycisk Obraz.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Po zakończeniu można używać wyszukiwania głosowego, wykonując poniższe czynności.

 1. Naciśnij przycisk mikrofonu Obraz na pilocie.
  Pojawi się ekran wyszukiwania głosowego.

  Obraz

  [A] Pilot z panelem dotykowym do telewizorów z platformą Android TV z 2015 r.
  [B] Pilot do telewizorów z platformą Android TV z 2016 r. i nowszych
  *Dane techniczne pilota zależą od kraju i modelu.
   
 2. Na pilocie włączy się wskaźnik LED sygnalizujący działanie funkcji wyszukiwania głosowego; można wtedy mówić do wbudowanego mikrofonu.

  UWAGA:
  Jeśli głos nie jest rozpoznawany, zapoznaj się z częścią Najczęstsze pytania (poniżej).
  W pilocie nie działają komendy głosowe. 

  Funkcja wyszukiwania głosowego platformy Android TV daje następujące możliwości:

  Wyszukiwanie głosowe
  Przykłady zapytań:
  • Naleśniki
  • Komedie romantyczne
  • Zdobywcy Oskarów
  Na ekranie pojawi się lista dopasowanych materiałów i aplikacji.

  Zapytania głosowe
  Przykłady zapytań:
  • Kto jest prezydentem Włoch?
  • Która godzina jest w Londynie?
  • Ile to jest 24 000 podzielić przez 7?
  Odpowiedź wyświetli się na ekranie.

  Komendy głosowe
  Przykłady zapytań:
  • HDMI 1
  • Włącz YouTube
 3. Odpowiednie wejścia/aplikacje zostaną uruchomione.


UWAGI:

 • Warunkiem użycia funkcji wyszukiwania głosowego jest połączenie telewizora z platformą Android TV z Internetem.
 • Po naciśnięciu przycisku mikrofonu na pilocie lub aktywacji mikrofonu za pomocą ikony wyszukiwania głosowego funkcja wyszukiwania głosowego włącza się tylko na chwilę, a następnie automatycznie się wyłącza. Funkcja wyszukiwania głosowego jest włączona, gdy ikona mikrofonu na ekranie zmieni kolor na czerwony (tryb nagrywania), a dioda LED na pilocie się zaświeci.
 • Przeglądanie sieci za pomocą funkcji wyszukiwania głosowego nie jest możliwe. Proponowane treści pochodzą z serwisu YouTube i sklepu Google Play. Można również wyszukiwać aplikacje, które są powiązane z Google. Materiały powiązane z funkcją wyszukiwania głosowego można sprawdzić i dostosować, wybierając z menu następujące opcje:
  Menu główne > Ustawienia > Szukaj w kategorii Preferencje systemowe  > Przeszukiwane aplikacje
 • Funkcji wyszukiwania głosowego można także używać w smartfonach z aplikacją Video & TV SideView. Przed użyciem tej funkcji trzeba włączyć tryb wyszukiwania tekstu.

*Google, Android TV i Google Play są znakami towarowymi Google LLC.