Identyfikator artykułu : 00117159 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017

Często zadawane pytania o funkcję wyszukiwania głosowego w telewizorze Sony z systemem Android TV

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Seria telewizorów Sony z systemem Android TV z 2015 r. obsługuje funkcję rozpoznawania głosu. Funkcja ta, zwana "Voice Search (Wyszukiwaniem głosowym)", umożliwia sterowanie telewizorem za pomocą poleceń głosowych.

W celu poprawiania dokładności oprogramowania do rozpoznawania wzorów i ogólnej jakości usług Google przechowuje dane audio użytkowników na swoich serwerach. Wypowiedzi, takie jak zapytania i polecenia, będą przesyłane do Google tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi chęć korzystania z funkcji wyszukiwania głosowego.

Dane osobowe przechowywane na serwerach Google nie będą udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie poświęconej polityce prywatności Google.

Najważniejsze informacje o wyszukiwaniu głosowym

P: Co to jest wyszukiwanie głosowe?
O: Funkcja wyszukiwania głosowego umożliwia użytkownikowi zadanie pytania lub wydanie polecenia telewizorowi za pomocą głosu.

P: Jak działa funkcja wyszukiwania głosowego?
O: Oprogramowanie Google do rozpoznawania wzorów tłumaczy wyrażenia wypowiadane przez użytkownika na format zrozumiały dla systemu.

P: Jaki sprzęt obsługuje funkcję wyszukiwania głosowego?
O: Wszystkie telewizory Sony z systemem Android TV wyprodukowane w 2015 r. mają wstępnie zainstalowaną funkcję wyszukiwania głosowego.

P: Dlaczego warto korzystać z wyszukiwania głosowego?
O: Funkcja wyszukiwania głosowego umożliwia wydawanie poleceń lub zadawanie pytań telewizorowi bez korzystania z pilota, co zapewnia szybszą i wygodniejszą obsługę urządzenia.

P: Czy trzeba korzystać z funkcji wyszukiwania głosowego?
O: Nie, użytkownik decyduje, czy chce używać tej opcji.

P: Jak można się zorientować, czy funkcja wyszukiwania głosowego jest włączona?
Wybierając ikonę mikrofonu na pasku szybkiego wyszukiwania lub klawiaturze wirtualnej. Ikona mikrofonu zmieni kolor z niebieskiego na czerwony, a wskaźnik LED na pilocie z panelem dotykowym zaświeci się, wskazując gotowość funkcji wyszukiwania głosowego do obsługi zapytań i komend.

P: Dlaczego Google musi przechowywać moje dane audio?
O: W celu poprawiania dokładności oprogramowania do rozpoznawania wzorów i ogólnej jakości usług.

P: Czy Google gromadzi też informacje, takie jak identyfikator konta Google?
Nie, przechowywane dane audio nie uwzględniają Twojego identyfikatora konta Google, chyba że wybierzesz taki wariant.

P: Czy moje dane będą przekazywane osobom trzecim?
O: Nie, dane poufne i osobowe są przechowywane na serwerach Google i nie będą udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

P: Gdzie można znaleźć więcej informacji o polityce prywatności Google?
O: Szczegółowe informacje znajdują się na stronie poświęconej polityce prywatności Google.

W poniższych artykułach znajdziesz instrukcje aktywowania, synchronizacji i korzystania z pilota z panelem dotykowym do obsługi telewizora Sony z systemem Android TV:

UWAGA: Do korzystania z funkcji wyszukiwania głosowego konieczny jest pilot z panelem dotykowym. Niektóre telewizory Sony z systemem Android TV są sprzedawane bez pilota z panelem dotykowym.