Identyfikator artykułu : 00202415 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Menu główne w telewizorze Sony z platformą Android TV (Android 8.0 Oreo)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Po naciśnięciu przycisku HOME na pilocie pojawia się ekran menu głównego. Z poziomu menu głównego można wyszukiwać materiały i wybierać polecane materiały, aplikacje i ustawienia.

[A] Wyszukiwanie, powiadomienia, wejścia i ustawienia

IkonaOpis

Wyszukiwanie głosowe / klawiatura ekranowa: aby wyszukać żądane materiały, podaj słowa kluczowe przez mikrofon na pilocie lub przy użyciu klawiatury ekranowej.
UWAGA: Szczegółowe informacje o funkcji wyszukiwania głosowego zawiera następujący artykuł:
Jak korzystać z funkcji wyszukiwania głosowego?

Powiadomienia: Pojawia się w przypadku powiadamiania użytkownika o problemie z łącznością itp. Wartość liczbowa oznacza liczbę powiadomień.
Wejścia: Zmienia wybrane urządzenie wejściowe podłączone do telewizora.
Ustawienia: Służy do wybierania różnych ustawień telewizora.

[B] Aplikacje

Powoduje wyświetlenie ulubionych aplikacji.

 • Wyświetlanie listy aplikacji:
  Jeśli wybierzesz opcję Aplikacje lub naciśniesz przycisk APPS na pilocie, pojawia się lista zainstalowanych aplikacji.
 • Pobieranie aplikacji:
  Wybierz z listy aplikacji opcję Sklep Google Play.
  Instalowane aplikacje pojawiają się na liście aplikacji.
 • Dodawanie aplikacji do ulubionych:
  Wybierz opcję Dodaj aplikację do ulubionych.
 • Zmienianie kolejności aplikacji / usuwanie z listy ulubionych:
  Po wskazaniu dodanej aplikacji i przytrzymaniu przycisku na pilocie można zmienić kolejność lub usunąć aplikację z ulubionych.

[C] Dodaj do kolejki

W grupie Kolejka odtwarzania pojawiają się nie do końca obejrzane programy, kolejne odcinki lub sezony ulubionych programów telewizyjnych oraz materiały samodzielnie dodane do grupy Kolejka odtwarzania.

UWAGI:

 • Aby dodać materiał do grupy Kolejka odtwarzania, należy go wskazać na dowolnym kanale, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk na pilocie.
 • Nie wszystkie serwisy i materiały można dodać do grupy Kolejka odtwarzania.

[D] Kanały

Poniżej wiersza [B] Aplikacje znajdują się wiersze zwane „Kanałami”. Tu wyświetlane są polecane materiały ze streamingowych serwisów z filmami.
*Kanały obejmują także grupę [C] Kolejka odtwarzania.

[E] Dostosowywanie kanałów 

Opcja Dostosowywanie kanałów służy do wyświetlania lub ukrywania wybranych kanałów.
UWAGA: Aby powrócić do głównego menu, naciśnij przycisk BACK na pilocie.


Rozwiązywanie problemów:

 • Pojawił się jakiś problem?
  Wskazówki i rozwiązania różnych problemów oraz inne informacje z zakresu pomocy technicznej można wyświetlić, naciskając przycisk HELP na pilocie lub wybierając z listy aplikacji ikonę  Pomoc.
 • Kiedy odłączony jest Internet
  Kiedy telewizor jest połączony z Internetem, w głównym menu pojawiają się dostępne serwisy i aplikacje. Jeśli natomiast Internet jest odłączony, na ekranie telewizora widać komunikat „Niepodłączona sieć Wi-Fi”, „Brak dostępu do Internetu” lub „Niepodłączona sieć Ethernet”.
  Po wybraniu opcji SZCZEGÓŁY na ekranie telewizora pojawi się menu ustawień sieci.
  Aby komunikat zniknął, trzeba nawiązać łączność z Internetem.

 


*Android, Android TV i Google Play są znakami towarowymi Google LLC; Oreo jest znakiem towarowym grupy Mondelez International Inc.