Identyfikator artykułu : 00202415 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Menu główne w telewizorze Sony z platformą Android TV (Android 8.0 Oreo)

  Po naciśnięciu przycisku HOME na pilocie pojawia się ekran menu głównego. Z poziomu menu głównego można wyszukiwać materiały i wybierać polecane materiały, aplikacje i ustawienia.

  [A] Wyszukiwanie, powiadomienia, wejścia i ustawienia

  IkonaOpis

  Wyszukiwanie głosowe / klawiatura ekranowa: aby wyszukać żądane materiały, podaj słowa kluczowe przez mikrofon na pilocie lub przy użyciu klawiatury ekranowej.
  UWAGA: Szczegółowe informacje o funkcji wyszukiwania głosowego zawiera następujący artykuł:
  Jak korzystać z funkcji wyszukiwania głosowego?

  Powiadomienia: Pojawia się w przypadku powiadamiania użytkownika o problemie z łącznością itp. Wartość liczbowa oznacza liczbę powiadomień.
  Wejścia: Zmienia wybrane urządzenie wejściowe podłączone do telewizora.
  Ustawienia: Służy do wybierania różnych ustawień telewizora.

  [B] Aplikacje

  Powoduje wyświetlenie ulubionych aplikacji.

  • Wyświetlanie listy aplikacji:
   Jeśli wybierzesz opcję Aplikacje lub naciśniesz przycisk APPS na pilocie, pojawia się lista zainstalowanych aplikacji.
  • Pobieranie aplikacji:
   Wybierz z listy aplikacji opcję Sklep Google Play.
   Instalowane aplikacje pojawiają się na liście aplikacji.
  • Dodawanie aplikacji do ulubionych:
   Wybierz opcję Dodaj aplikację do ulubionych.
  • Zmienianie kolejności aplikacji / usuwanie z listy ulubionych:
   Po wskazaniu dodanej aplikacji i przytrzymaniu przycisku na pilocie można zmienić kolejność lub usunąć aplikację z ulubionych.

  [C] Dodaj do kolejki

  W grupie Kolejka odtwarzania pojawiają się nie do końca obejrzane programy, kolejne odcinki lub sezony ulubionych programów telewizyjnych oraz materiały samodzielnie dodane do grupy Kolejka odtwarzania.

  UWAGI:

  • Aby dodać materiał do grupy Kolejka odtwarzania, należy go wskazać na dowolnym kanale, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk na pilocie.
  • Nie wszystkie serwisy i materiały można dodać do grupy Kolejka odtwarzania.

  [D] Kanały

  Poniżej wiersza [B] Aplikacje znajdują się wiersze zwane „Kanałami”. Tu wyświetlane są polecane materiały ze streamingowych serwisów z filmami.
  *Kanały obejmują także grupę [C] Kolejka odtwarzania.

  [E] Dostosowywanie kanałów 

  Opcja Dostosowywanie kanałów służy do wyświetlania lub ukrywania wybranych kanałów.
  UWAGA: Aby powrócić do głównego menu, naciśnij przycisk BACK na pilocie.


  Rozwiązywanie problemów:

  • Pojawił się jakiś problem?
   Wskazówki i rozwiązania różnych problemów oraz inne informacje z zakresu pomocy technicznej można wyświetlić, naciskając przycisk HELP na pilocie lub wybierając z listy aplikacji ikonę  Pomoc.
  • Kiedy odłączony jest Internet
   Kiedy telewizor jest połączony z Internetem, w głównym menu pojawiają się dostępne serwisy i aplikacje. Jeśli natomiast Internet jest odłączony, na ekranie telewizora widać komunikat „Niepodłączona sieć Wi-Fi”, „Brak dostępu do Internetu” lub „Niepodłączona sieć Ethernet”.
   Po wybraniu opcji SZCZEGÓŁY na ekranie telewizora pojawi się menu ustawień sieci.
   Aby komunikat zniknął, trzeba nawiązać łączność z Internetem.

   


  *Android, Android TV i Google Play są znakami towarowymi Google LLC; Oreo jest znakiem towarowym grupy Mondelez International Inc.