Identyfikator artykułu : 00206685 / Ostatnia modyfikacja : 18.02.2024Drukowanie

Audiodeskrypcja

    UWAGA: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

    Podstawowym zadaniem audiodeskrypcji jest przekaz uzupełniającej narracji z dodatkowymi informacji, które normalnie przyswaja się wizualnie, takimi jak opis sytuacji lub sceny.

    Naciśnięcie przycisku AUDIO na pilocie od telewizora i wybór opcji AD (audiodeskrypcja) umożliwi słuchanie głosowego opisu elementów wizualnych.

    UWAGA: Dostępność, zakres zastosowania i działanie tej funkcji zależą od programu oraz kraju/regionu.