Identyfikator artykułu : 00182947 / Ostatnia modyfikacja : 14.02.2018Drukowanie

Nieprawidłowe działanie audiodeskrypcji i związanych z nią funkcji

  Dlaczego kursor w menu nie wyróżnia odtwarzanego strumienia audio Audiodeskrypcja?
  Dlaczego po wybraniu kanału bez strumieni audio z audiodeskrypcją nieaktywne są ustawienia dźwięku?


  Stan ten wynika z błędów w komunikacji z nowo wprowadzonym protokołem transmisji 1PID.

  Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie telewizora, pobierz je i zaktualizuj telewizor.
  Aby zaktualizować oprogramowanie, wykonaj poniższe czynności.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Pomoc techniczna.
  4. Wybierz opcję Aktualizacja oprogram..
  5. Wybierz opcję Sieć.