Identyfikator artykułu : 00139753 / Ostatnia modyfikacja : 16.05.2023Drukowanie

Jak ustawić lub anulować kod PIN w telewizorze Sony z systemem Android TV?

  Aby ustawić lub anulować kod PIN w telewizorze Sony z systemem Android TV, należy wykonać odpowiednie czynności spośród podanych poniżej:

  Kanały telewizyjne

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. W kategorii Personal (Osobiste) wybierz pozycję Parental lock (Broadcast) (Kontrola rodzicielska (dotyczy audycji)).
  4. Wybierz opcję PIN Code (Kod PIN).
  5. Ustaw dowolny 4-cyfrowy kod PIN.

  Jeśli nie pamiętasz ustawionego przez siebie kodu PIN, wprowadź główny kod PIN telewizora.

  Kanały transmisji strumieniowej z Internetu

  UWAGA: ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy telewizor ma połączenie z Internetem i jest w nim zainstalowana określona aplikacja.

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. W kategorii Personal (Osobiste) wybierz pozycję Parental lock (Streaming channels) (Kontrola rodzicielska (dotyczy kanałów transmisji strumieniowej z Internetu)).
  4. Ustaw dowolny 4-cyfrowy kod PIN.

  Jeśli nie pamiętasz ustawionego przez siebie kodu PIN, wykonaj poniższe czynności, aby skasować dane za pomocą opcji Clear data (Wyczyść dane):
   

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. W kategorii TV (Telewizor) wybierz pozycję Apps (Aplikacje).
  4. Wybierz opcję Live Channels (Kanały na żywo).
  5. Wybierz opcję Clear data (Wyczyść dane).
  6. Wybierz opcję OK.

  Ograniczony profil

  • W przypadku ustawiania kodu PIN po raz pierwszy:
   1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. W kategorii Personal (Osobiste) wybierz pozycję Security & restrictions (Bezpieczeństwo i ograniczenia).
   4. Wybierz opcję Restricted profile (Ograniczony profil).
   5. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   6. Ustaw nowy kod PIN.
   7. Ponownie wprowadź nowy kod PIN.
   8. Jeśli chcesz ustawić wyjątek dla jakiejś aplikacji, wskaż ją i wybierz ustawienie Allowed (Dozwolone).
   9. Naciśnij przycisk BACK, aby cofnąć się do poprzedniego poziomu menu, i wybierz opcję Enter restricted profile (Otwórz ograniczony profil).
    
  • Jeśli kod PIN jest już ustawiony:
   1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. W kategorii Personal (Osobiste) wybierz pozycję Security & restrictions (Bezpieczeństwo i ograniczenia).
   4. Wybierz opcję Restricted profile (Ograniczony profil).
   5. Wybierz opcję Enter restricted profile (Otwórz ograniczony profil).

  Kod PIN jest wymagany do wykonania poniższych czynności.

  • Zakończenie trybu Restricted profile (Ograniczony profil)
  • Usuwanie informacji z profilu, gdy wyłączony jest tryb Restricted profile (Ograniczony profil)

  Jeśli użytkownik zapomni kodu PIN, może usunąć go ze swojego profilu, korzystając z opcji Factory data reset (Przywrócenie ustawień fabrycznych).

  UWAGA: kod PIN można usunąć ze swojego profilu tylko wtedy, gdy nie jest włączony tryb Restricted profile (Ograniczony profil).