Identyfikator artykułu : 00162842 / Ostatnia modyfikacja : 06.09.2023Drukowanie

Jak przywrócić ustawienia fabryczne w telewizorze Sony z platformą Android TV?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  OSTRZEŻENIE: przywrócenie ustawień fabrycznych usuwa wszystkie własne ustawienia, takie jak kanały, informacje o kontach (na przykład koncie Google), dane systemowe, dane aplikacji, pobrane aplikacje, ustawienia sieci przewodowych i bezprzewodowych oraz ustawienia blokady rodzicielskiej.   Przed rozpoczęciem przywracania ustawień fabrycznych — ważne informacje

  Czy telewizor nie reaguje / nieustannie uruchamia się ponownie?

  UWAGA: jeśli telewizor nie reaguje lub nieustannie uruchamia się na nowo i nie jest możliwe wykonanie „miękkiego” resetowania (przez odłączenie zasilania), zapoznaj się z artykułem:
  Wymuszanie przywrócenia ustawień fabrycznych w telewizorze z platformą Android TV (ręcznie, trzema przyciskami z boku telewizora)

  Jak zsynchronizować aplikacje w celu odzyskania danych aplikacji po przywróceniu ustawień fabrycznych

  Można zsynchronizować aplikacje z kontem Google, by po przywróceniu ustawień fabrycznych móc odzyskać pewne dane aplikacji. Wykonaj poniższe czynności odpowiednio do zawartości menu telewizora.

  Android™ 9

  Wybierz kolejno HOME →Ustawienia →Ustawienia urządzenia lubKonta i logowanie → Google →Wybierz synchronizowane aplikacje → wybierz synchronizowane elementy → Synchronizuj.

  Android 7.0, Android 8.0

  Wybierz kolejno HOME → Ustawienia → Google → Wybierz synchronizowane aplikacje (w grupie Synchronizuj) → wybierz synchronizowane elementy → Synchronizuj.

  Android 6.0

  Wybierz kolejno HOME → Ustawienia → Osobiste → Google → Wybierz synchronizowane aplikacje (w grupie Synchronizuj) → wybierz synchronizowane elementy → Synchronizuj.


  Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora

  O tym należy pamiętać:

  • Przywracanie ustawień fabrycznych może potrwać kilka minut. Zaczekaj na pojawienie się komunikatu o zakończeniu procesu.
  • Po wybraniu opcji Wymaż wszystko trzeba wprowadzić kod PIN (jeśli był ustawiony w telewizorze).
  • Po zakończeniu przywracania ustawień fabrycznych telewizora uruchomi się kreator Konfiguracja początkowa. Wymagane będzie wyrażenie zgody na Warunki korzystania z usług Google i Politykę prywatności.
  • Po przywróceniu ustawień fabrycznych wymagane jest ponowne parowanie z panelem dotykowym.

  Jaki jest obecny stan telewizora?

  Wybierz poniżej jeden z dwóch możliwych stanów telewizora, aby przejść do odpowiedniej sekcji:

  1. Można wyświetlić ekran główny
  2. Nie można wyświetlić ekranu głównego (nie działa przycisk HOME na pilocie)

  Jeśli można wyświetlić ekran główny
   

  UWAGI: 

  • Serie X74xxH_X75xxH: pomiń czynności 5 i 6.
  • Zawartość ekranu zależy od modelu i wersji systemu operacyjnego.
  1. Włącz telewizor.
  2. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  3. Wybierz opcję  Ustawienia.
  4. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Ustawienia urządzenia → Zresetuj
   • Wybierz opcje Ustawienia urządzenia  Informacje → Zresetuj.
   • Wybierz opcję Pamięć i resetowanie
  5. Wybierz opcję Przywróć ustawienia fabryczne, jak pokazano na ilustracji poniżej.

  1. Wybierz opcję Usuń wszystko.
  • Jeśli pojawi się monit o hasło, należy wprowadzić hasło Blokady rodzicielskiej (transmisja).
  1. Wybierz opcję Tak.

   Jeśli nie można wyświetlić ekranu głównego (nie działa przycisk HOME na pilocie)

  Procedura dla serii X74xxH_X75xxH

  Jeśli naciskanie przycisku  ACTION na pilocie nie wywołuje żadnej reakcji, wykonaj poniższą procedurę:

  1. Naciśnij przycisk  ACTION na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Ustawienia urządzenia.
  4. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcję Zresetuj.
   • Wybierz opcje Informacje  Zresetuj.

  Procedura dla telewizorów z serii innych niż X74xxH_H75xxH

  Jeśli urządzenie reaguje na naciskanie przycisku HELP na pilocie, wykonaj poniższą procedurę.
  UWAGA: zawartość ekranu zależy od modelu i wersji systemu operacyjnego.

  1. Włącz telewizor.
  2. Naciśnij przycisk HELP na dostarczonym pilocie.
  3. Wybierz opcję Przewodnik pomocniczy w grupie Jak używać TV.
  4. Wybierz opcję Ustawienia, jak pokazano na ilustracji poniżej.
  5. Wybierz opcję Konfigurowanie telewizora.
  6. Wybierz opcję TV.
  7. Wybierz opcję  Ustawienia, jak pokazano na ilustracji poniżej.
  8. Dalsze kroki zależą od zawartości menu telewizora:
   • Wybierz opcje Ustawienia urządzenia  Zresetuj.
   • Wybierz opcję Pamięć i resetowanie
  9. Wybierz opcję Przywracanie ustawień fabrycznych.
  10. Wybierz opcję Usuń wszystko.
  • Jeśli pojawi się monit o hasło, należy wprowadzić hasło Blokady rodzicielskiej (transmisja).
  1. Wybierz opcję Tak.