Identyfikator artykułu : 00188239 / Ostatnia modyfikacja : 07.06.2021

Pomimo zmiany ustawienia napisów w Menu czynności ustawienie to nie jest zapamiętywane.

  Aby ustawienie napisów zostało trwale zapamiętane, należy je zmienić zgodnie z poniższym opisem.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii TV wybierz opcję Ustawienia kanałów.
  4. Wybierz opcję Digital Set-up (Konfiguracja cyfrowa).
  5. Wybierz opcję Ustawienia napisów.
  6. Wybierz opcję Ustawienie napisów.
   • Jeśli napisy mają być wyłączone, wybierz ustawienie Wył.
   • Jeśli napisy mają być stale włączone, wybierz ustawienie Podstawowe.
   • Aby na stałe włączyć napisy dla osób słabo słyszących, wybierz ustawienie Dla słabo słyszących.