Identyfikator artykułu : 00188239 / Ostatnia modyfikacja : 17.05.2022Drukowanie

Zmieniam ustawienie napisów, ale nie jest ono zapamiętywane.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby ustawienie napisów zostało trwale zapamiętane, wykonaj poniższe czynności.

  1. Wyświetl ekran  Ustawienia  Jak wyświetlić ekran Ustawienia: 
  2. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz kolejno opcje Kanały i wejścia → Preferencje (Kanały) → Ustawienia napisów → Transmisja → Napisy.
   • Wybierz kolejno opcje Oglądanie telewizji → Preferencje (Kanały) → Ustawienia napisów → Transmisja → Napisy.
   • Wybierz kolejno opcje Oglądanie telewizji → Kanały → Ustawienia kanałów → Ustawienia cyfrowe → Ustawienia napisów → Ustawienia napisów.
   • Wybierz kolejno opcje Ustawienia kanałów → Ustawienia cyfrowe → Ustawienia napisów → Ustawienia napisów.
   • Wybierz kolejno opcje Oglądanie telewizji → Ustawienia kanałów → Ustawienia cyfrowe → Ustawienia napisów → Napisy.
   • Wybierz kolejno opcje Ustawienia BRAVIA → Ustawienia kanałów → Ustawienia cyfrowe → Ustawienia napisów → Ustawienia napisów.
    • Jeśli napisy mają być wyłączone, wybierz ustawienie Wył.
    • Jeśli napisy mają być stale włączone, wybierz ustawienie Podstawowe.
    • Aby na stałe włączyć napisy dla osób słabo słyszących, wybierz ustawienie Dla słabo słyszących.