Identyfikator artykułu : 00266336 / Ostatnia modyfikacja : 27.08.2021Drukowanie

Jak wyświetlić napisy

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Napisy zawierają zazwyczaj transkrypcję ścieżki dźwiękowej materiału wyświetlanego na telewizorze. Obejmują one efekty dźwiękowe i narrację sceniczną. Dostępność elementów innych niż mowa zależy od materiału.

  Wyświetlanie napisów na telewizorze

  Funkcję napisów włącza się, naciskając przycisk SUBTITLE (CC) na pilocie telewizora. Funkcja ta jest dostępna w aplikacjach i programach cyfrowych zapewniających napisy.

  Aplikacje

  Obsługa napisów zależy od konkretnej aplikacji. W pewnych aplikacjach, takich jak Netflix, napisy wyświetla się przy użyciu menu ustawień aplikacji, a nie przycisku SUBTITLE (CC) na pilocie od telewizora.* Oprócz tego, pewne aplikacje mogą zmieniać rozmiar i kolor napisów. Szczegółowych informacji, w tym sposobu włączania poszczególnych funkcji, należy szukać na stronach pomocy używanej aplikacji.

  (*) Informacja aktualna w stanie na luty 2021 r. Działanie serwisu Netflix może ulec zmianie bez powiadomienia.

  Programy telewizyjne

  W programach telewizyjnych mogą być dostępne napisy dwojakiego rodzaju. Zależy to od programu. Naciskając przycisk SUBTITLE (CC) na pilocie telewizora, wybierz ustawienie Podstawowe lub Dla słabo słyszących.

  Napisy „Podstawowe” 

  W napisach podstawowych uwzględnione są tylko dialogi.

  Napisy „Dla słabo słyszących”

  W napisach Dla słabo słyszących uwzględnione są dialogi i inne elementy, na przykład stukanie do drzwi.

  Jeśli chcesz, aby telewizor zawsze wyświetlał napisy Dla słabo słyszących (o ile są dostępne), wykonaj poniższe czynności. 
  Jak wyświetlić napisy Dla słabo słyszących