Identyfikator artykułu : 00267547 / Ostatnia modyfikacja : 29.10.2021Drukowanie

Rozmieszczenie i funkcje przycisków na pilocie od telewizora

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jak działają przyciski na pilocie?

  Uwaga: Dostarczany w zestawie pilot oraz układ przycisków i ich nazwy zależą od modelu, kraju i regionu.

  Górne przyciski na pilocie

  • INPUT: służy do wyświetlania i wybierania źródła sygnału.
  • (Asystent Google) / (mikrofon): umożliwia użycie Asystenta Google (tylko w wybranych regionach / krajach / językach / modelach telewizorów) lub wyszukiwania głosowego. (Przykład: wyszukiwanie różnych treści poleceniami głosowymi.) Szczegółowe informacje podano w artykule Wyszukiwanie głosowe.
  • (gotowość telewizora): włącza lub wyłącza telewizor. (tryb gotowości).
  • SYNC MENU: wyświetla menu BRAVIA Sync. Szczegółowe informacje podano w artykule Podstawowe informacje o funkcji BRAVIA Sync.
  • DIGITAL/ANALOG, ANT: przełącza między trybem telewizji kablowej i anteną lub między trybem cyfrowym i analogowym.
  • STB MENU: wyświetla menu podłączonego dekodera (kablowego/satelitarnego) po podłączeniu i skonfigurowaniu modułu IR Blaster.
  • Przycisk z cyfrą/・(kropka): używaj przycisków 0–9 do wybierania kanałów cyfrowych.
  • DISPLAY: wyświetla informacje o aktualnie wybranym kanale/programie/wejściu.
  • EXIT, SAIR SALIR: powrót z poprzedniego ekranu lub wyjście z menu. Jeśli dostępna jest usługa Aplikacja interaktywna, naciśnij go, aby wyjść z usługi.
  • Google Play: dostęp do sklepu internetowego „Google Play”. Szczegółowe informacje podano w artykule Instalowanie aplikacji ze sklepu Google Play.
  • NETFLIX (tylko w wybranych regionach / krajach / modelach telewizorów): dostęp do serwisu internetowego Netflix.

  Środkowe przyciski na pilocie

  • Kolorowe przyciski: powodują użycie funkcji, które są w danym momencie przypisane do tych przycisków.
  • ACTION MENU: wyświetla kontekstową listę funkcji. Szczegółowe informacje podano w artykule Użycie Menu czynności.
  • GUIDE: wyświetla cyfrowy przewodnik po programach. Szczegółowe informacje podano w artykule Użycie przewodnika po programach.
  • APPS: dostęp do różnych serwisów i aplikacji.
  • BACK: powrót do poprzedniego ekranu.
  • HOME: wyświetla menu główne telewizora. Szczegółowe informacje podano na stronie Menu główne.
  • TV: przełącza na kanał telewizyjny lub wejście i wyświetla pasek menu telewizora. Szczegółowe informacje podano w artykule Użycie paska menu telewizora.
  • DISCOVER: wyświetla pasek zawartości służący do wyszukiwania treści.
  •  (W górę) /  (W dół) /  (W lewo) /  (W prawo) /  (Enter) (panel Navigation D-Pad): nawigacja po menu ekranowym i wybieranie opcji.

  Dolne przyciski na pilocie

  • VOL +/- (głośność): regulacja głośności.
  • JUMP: przechodzenie w tył i w przód między dwoma kanałami lub wejściami. Telewizor na przemian wybiera obecny kanał lub wejście i ostatnio wybrany kanał lub wejście.
  • MUTE: wycisza dźwięk. Naciśnij ponownie przycisk, aby przywrócić dźwięk.
  • CH +/- (kanał): wybiera kanał.
  • AUDIO: zmienia język oglądanego obecnie programu.
  •  (Szybkie przewijanie do tyłu) /  (Odtwarzanie) /  (Szybkie przewijanie do przodu) /  (Poprzedni) /  (Pauza)/  (Następny) /  (Zatrzymywanie): sterowanie odtwarzaniem multimediów na telewizorze lub podłączonym urządzeniu zgodnym z BRAVIA Sync.
  • SUBTITLE/CC: włącza lub wyłącza napisy (w przypadku dostępności tej funkcji).
  • HELP: wyświetla menu Pomoc. Umożliwia uzyskanie dostępu do Przewodnika pomocniczego.
  • WIDE: zmienia format ekranu.
  • PIC OFF: wyłącza obraz z pozostawieniem dźwięku.
  • DISPLAY: wyświetla informacje o aktualnie wybranym kanale/programie/wejściu.

  Powiązane informacje