Identyfikator artykułu : 00277839 / Ostatnia modyfikacja : 22.09.2022Drukowanie

Kiedy do telewizora z platformą Android TV™ lub Google TV™ podłączona jest konsola PlayStation 5 (PS5™), automatycznie włącza się tryb Gra

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Kiedy do telewizora z platformą Android TV lub Google TV podłączona jest konsola PlayStation 5, włącza się funkcja Automatyczny tryb małego opóźnienia (ALLM). Powoduje ona automatyczną zmianę trybu obrazu w telewizorze z Obraz na Gra i utrzymywanie trybu Gra aż do wyłączenia funkcji ALLM.

  Jeśli chcesz wyregulować jasność i parametry obrazu:

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia obrazu. Kiedy Tryb obrazu jest ustawiony na Gra, można regulować jasność, kontrast i nasycenie barw.
   Uwaga: Po wyłączeniu w konsoli PS5 funkcji ALLM przywracany jest normalny tryb obrazu w telewizorze (Standardowy itp.). Nie włącza się już na stałe tryb Gra.

  Jeśli chcesz oglądać materiały z konsoli PS5 bez funkcji ALLM, zaktualizuj oprogramowanie systemowe konsoli PS5 do najnowszej wersji (nie starszej niż aktualizacja z 7 lipca 2022 r.). Po tej aktualizacji można zmienić ustawienie funkcji ALLM konsoli PS5 na Wył., wybierając opcje Ustawienia PS5Ekran i wideoWyjście wideoALLM.

  Uwagi:

  • Informacji o aktualizacji oprogramowania systemowego konsoli the PlayStation należy szukać na stronie pomocy technicznej PS5.
  • Kiedy funkcja ALLM w konsoli PS5 jest ustawiona na Wył., podczas oglądania materiałów z konsoli PS5 można zmienić ustawienie Tryb obrazu w telewizorze BRAVIA na inne niż Gra.