Identyfikator artykułu : 00250500 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Brak dźwięku z soundbara, subwoofera lub głośników efektu przestrzennego. (HT-S20R)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  W przypadku problemów z reprodukcją dźwięku z urządzenia audio wypróbuj poniższe rozwiązania:

  Czy głośność jest za niska?

  • Może być nastawiona zbyt niska głośność. Zwiększ głośność i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
  • Jeśli dźwięk nie dobiega z subwoofera, naciśnij przycisk + (głośność subwoofera) na pilocie, aby zwiększyć głośność w subwooferze.

  Czy urządzenie jest prawidłowo podłączone?

  • Upewnij się, że soundbar, subwoofer, głośniki dźwięku przestrzennego i podłączone urządzenia są prawidłowo połączone. Informacji o prawidłowym łączeniu poszczególnych urządzeń należy szukać w Instrukcji szybkiego uruchamiania lub Instrukcji obsługi.

  Czy urządzenie jest włączone?

  • Upewnij się, że głośnik jest włączony
  • Wskazówka: jeśli na wyświetlaczu na panelu przednim widać dowolny element menu lub ustawienie, urządzenie jest włączone.

  Sprawdź źródło dźwięku

  • Sprawdź, czy źródło sygnału wejściowego wskazywane na wyświetlaczu na panelu przednim jest dopasowane do odtwarzanego źródła.
  • Jeśli obecne źródło sygnału wejściowego różni się od źródła, które chcesz odtwarzać, nie słychać dźwięku z głośników. 

  Wykonaj sprawdzenie przy użyciu dźwięku kontrolnego

  • Spróbuj odtworzyć dźwięk kontrolny, aby sprawdzić, czy poszczególne głośniki reprodukują dźwięk.
  • Jeśli wybrane jest wejście USB, funkcja TEST TONE nie reprodukuje dźwięku, mimo że jest ustawiona na ON. Aby funkcja TEST TONE odtwarzała dźwięk, wybierz wejście inne niż USB.

  Aby użyć dźwięku kontrolnego:

  1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby włączyć menu na wyświetlaczu na panelu przednim.
  2. Wybierz opcje SPEAKERTEST TONEON (Głośnik — Dźwięk kontrolny — Włącz), aby reprodukować dźwięk kontrolny z poszczególnych głośników.
  3. Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć menu na wyświetlaczu.

   Wskazówki:
   • Do wybierania żądanych elementów i ustawień używaj przycisków (w górę), (w dół)ENTER. Aby powrócić na wyższy poziom, naciśnij przycisk BACK.
   • Aby wyłączyć funkcję TEST TONE, wybierz kolejno opcje SPEAKERTEST TONEOFF (Głośnik — Dźwięk kontrolny — Wyłącz).

  Sprawdź ustawienia wyjściowego dźwięku

  • Zmień ustawienia wyjściowego dźwięku w podłączonym urządzeniu, aby sygnał wyjściowy audio był odtwarzany w formacie obsługiwanym przez soundbar. (Możesz pominąć tę czynność, jeśli podłączone urządzenie nie ma takich ustawień.)
  • Soundbar podłączony z użyciem gniazd HDMI OUT (TV (ARC)) lub TV IN (OPTICAL) obsługuje następujące formaty dźwięku:
   • Dolby Digital
   • Linear PCM, 2 kanały (do 48 kHz)
     
  • W przypadku braku dźwięku z głośników dźwięku przestrzennego upewnij się, że ustawienie MULTI SPEAKER jest włączone (ON). Jeśli ustawienie MULTI SPEAKER jest wyłączone (OFF), odtwarzanie przez głośniki dźwięku przestrzennego zależy od źródła dźwięku.

  Wykonaj inicjalizację głośników:

  1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
  2. Naciskając przycisk (w górę) lub (w dół), wskaż opcję RESET.
  3. Kiedy na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się opcja ALL RESET, naciśnij przycisk ENTER, aby przywrócić fabryczne ustawienie zestawu.