Identyfikator artykułu : 00255784 / Ostatnia modyfikacja : 12.05.2023Drukowanie

Jak zresetować soundbar

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Przed rozpoczęciem

  • Zresetowanie soundbara powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych. Ustawienia takie jak głośność, funkcja, ustawienia dźwięku i/lub własne ustawienia przechowywane w systemie mogą ulec zmianie.
  • Sposób resetowania zależy od posiadanego modelu soundbara.

  Jak zresetować soundbar

  Rozwiń poniżej sekcję dotyczącą posiadanego modelu soundbara. Jeśli posiadany soundbar nie jest wymieniony na liście, poszukaj informacji o swoim modelu w instrukcji obsługi.

  HT-SF150

  HT-CT290, HT-CT800, HT-G700, HT-SF200, HT-SF201, HT-S350, HT-SD35, HT-S400, HT-SD40, HT-X8500, HT-XF9000, HT-ZF9

  HT-RT3, HT-RT4

  HT-S20R, HT-S40R

  HT-A9, HT-A7000, HT-A5000, HT-A3000