Identyfikator artykułu : 00155401 / Ostatnia modyfikacja : 08.08.2019

Jak sparować odtwarzacz Blu-ray Disc z urządzeniem Bluetooth

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sprawdź połączenie i ustawienia, wykonując następujące czynności:

 1. Wykonaj następujące czynności z urządzeniem Bluetooth:
  • Umieść urządzenie Bluetooth w odległości maksymalnie 1 metra od odtwarzacza.
  • Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb parowania.
   UWAGA: Szczegółowych informacji o przełączaniu urządzenia Bluetooth w tryb parowania należy szukać w jego instrukcji obsługi.


 2. Jeśli urządzenie jest podłączane po raz pierwszy, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  1. Naciśnij przycisk BLUETOOTH na pilocie.
  2. Wybierz opcję Bluetooth Device (Urządzenie Bluetooth) na ekranie odtwarzania.
  3. Wybierz z menu Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth) opcję Device List (Lista urządzeń).
  4. Wybierz żądane urządzenie przyciskiem Obraz/Obraz, po czym naciśnij przycisk ENTER.
   Po nawiązaniu połączenia Bluetooth na ekranie telewizora pojawi się nazwa urządzenia.


 3. Jeśli odtwarzacz Blu-ray jest już sparowany, wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
  2. Wybierz opcję Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth).
  3. Sprawdź zawartość listy Device list (Lista urządzeń).
  4. Włącz wyszukiwanie w odtwarzaczu i wybierz urządzenie Bluetooth.