Identyfikator artykułu : 00155401 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak sparować odtwarzacz Blu-ray Disc z urządzeniem Bluetooth

  Sprawdź połączenie i ustawienia, wykonując następujące czynności:

  1. Wykonaj następujące czynności z urządzeniem Bluetooth:
   • Umieść urządzenie Bluetooth w odległości maksymalnie 1 metra od odtwarzacza.
   • Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb parowania.
    UWAGA: Szczegółowych informacji o przełączaniu urządzenia Bluetooth w tryb parowania należy szukać w jego instrukcji obsługi.


  2. Jeśli urządzenie jest podłączane po raz pierwszy, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
   1. Naciśnij przycisk BLUETOOTH na pilocie.
   2. Wybierz opcję Bluetooth Device (Urządzenie Bluetooth) na ekranie odtwarzania.
   3. Wybierz z menu Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth) opcję Device List (Lista urządzeń).
   4. Wybierz żądane urządzenie przyciskiem Obraz/Obraz, po czym naciśnij przycisk ENTER.
    Po nawiązaniu połączenia Bluetooth na ekranie telewizora pojawi się nazwa urządzenia.


  3. Jeśli odtwarzacz Blu-ray jest już sparowany, wykonaj następujące czynności:
   1. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
   2. Wybierz opcję Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth).
   3. Sprawdź zawartość listy Device list (Lista urządzeń).
   4. Włącz wyszukiwanie w odtwarzaczu i wybierz urządzenie Bluetooth.