Identyfikator artykułu : 00137085 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

Czy można usunąć informacje o ustawieniach sieciowych?

  Informacje o ustawieniach sieciowych można usunąć.
  . Informacje można zresetować, wykonując poniższą procedurę:

  OSTRZEŻENIE:Istnieje ryzyko utraty danych. Zostaną zresetowane wszystkie ustawienia zapisane w aparacie. Nie można usunąć każdego elementu z osobna.

  • FDR-X1000V, HDR-AS200V, HDR-AS100V

   1. Naciśnij przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić obszar SETUP [Ustawienia], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
   2. Naciśnij przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić obszar CONFG [Ustawienia], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
   3. Naciśnij przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić obszar RESET [Resetowanie], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
   4. Naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić komunikat SURE? [Na pewno?] przy wyświetlonym komunikacie OK, a następnie ponownie naciśnij przycisk ENTER.
    Po zakończeniu resetowania ustawień aparat automatycznie uruchomi się ponownie.
  • 
  • HDR-AZ1

   1. Włącz aparat.
   2. Naciśnij przycisk RESET [Resetowanie] ostro zakończonym przedmiotem, na przykład szpilką.

  HDRAZ_Reset_Button

  UWAGA: Przed wyrzuceniem aparatu zalecamy zresetowanie ustawień, aby chronić dane osobowe; w aparacie zapisane są informacje sieciowe smartfonu lub tabletu.