Identyfikator artykułu : 00137085 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Czy można usunąć informacje o ustawieniach sieciowych?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Informacje o ustawieniach sieciowych można usunąć.
. Informacje można zresetować, wykonując poniższą procedurę:

OSTRZEŻENIE:Istnieje ryzyko utraty danych. Zostaną zresetowane wszystkie ustawienia zapisane w aparacie. Nie można usunąć każdego elementu z osobna.

 • FDR-X1000V, HDR-AS200V, HDR-AS100V

  1. Naciśnij przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić obszar SETUP [Ustawienia], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
  2. Naciśnij przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić obszar CONFG [Ustawienia], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
  3. Naciśnij przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić obszar RESET [Resetowanie], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
  4. Naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić komunikat SURE? [Na pewno?] przy wyświetlonym komunikacie OK, a następnie ponownie naciśnij przycisk ENTER.
   Po zakończeniu resetowania ustawień aparat automatycznie uruchomi się ponownie.
 • 
 • HDR-AZ1

  1. Włącz aparat.
  2. Naciśnij przycisk RESET [Resetowanie] ostro zakończonym przedmiotem, na przykład szpilką.

HDRAZ_Reset_Button

UWAGA: Przed wyrzuceniem aparatu zalecamy zresetowanie ustawień, aby chronić dane osobowe; w aparacie zapisane są informacje sieciowe smartfonu lub tabletu.