Identyfikator artykułu : 00070815 / Ostatnia modyfikacja : 03.08.2017

Przy importowaniu obrazów za pomocą programu PlayMemories Home tworzone są pliki z rozszerzeniami MODD, MOFF i THM. Czy można je usunąć?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Pliki MODD, MOFF i THM są wykorzystywane przez program PlayMemories Home. Zawierają one informacje potrzebne do zarządzania obrazami w programie PlayMemories Home, takie jak data i godzina, dane o nagraniu czy informacje GPS. Nie należy ich zatem usuwać. Szczegółowe informacje o tych plikach zamieszczono poniżej.

OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Przeniesienie lub usunięcie plików w programie PlayMemories Home spowoduje także przeniesienie lub usunięcie powiązanych plików służących do zarządzania. Wykonując kopie zapasowe, należy uwzględnić w nich także te powiązane pliki. Z tego powodu należy tworzyć kopie zapasowe całych folderów.

Sposób tworzenia plików MODD zależy od używanej wersji programu PlayMemories Home (do wersji 2, od wersji 3.0.00 do 3.0.10 i od wersji 3.0.20 wzwyż).

Jeśli używasz wersji od 3.0.00 do 3.0.10 i chcesz usunąć pliki MODD wygenerowane dla fotografii, zaktualizuj program PlayMemories Home do najnowszej wersji. Aktualizacja nie powoduje usunięcia plików MODD. Pozostaną one na dysku, ale zostaną ukryte.

 • UWAGA: Ustawienie Ukryte pliki i foldery służące do wyświetlania/ukrywania plików znajduje się na karcie Widok, w polu „Ustawienia zaawansowane” okna „Opcje folderów” w systemie Windows.

W przypadku niektórych obrazów pliki MODD są tworzone nawet w najnowszej wersji programu PlayMemories Home. Mogą być również tworzone pliki z rozszerzeniami MOFF i THM. Są one potrzebne do zarządzania obrazami w programie PlayMemories Home, nie należy ich zatem usuwać.

 • UWAGA: Plików tych nie można edytować w innych programach.
  Jeśli pliki służące do zarządzania zostaną skasowane, można je wygenerować na nowo, ponownie importując obrazy z aparatu lub kamery.
 • Kiedy tworzone są pliki MODD
  • Przy importowaniu filmów AVCHD, MPEG2 i MP4.
  • Przy grupowaniu fotografii w serie
  • 
 • Kiedy tworzone są pliki MOFF
  • Przy importowaniu filmów MP4 z kamery Action Cam z funkcją GPS
  • Przy wyświetlaniu filmów w programie PlayMemories Home
  • 
 • Kiedy tworzone są pliki THM
  • Przy importowaniu filmów MP4.
  • UWAGA: Nie są to pliki ukryte.

UWAGA: Pliki MODD są tworzone przy importowaniu filmów AVCHD, MPEG2 i MP4 do najnowszej wersji programu PlayMemories Home, ale są to pliki ukryte.